Rada města se rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmu Hřiště hrou s.r.o. za jeden milion 78 tisíc korun včetně DPH a zároveň objednala u Údržby městských komunikací Rakovník opravu obvodové zdi za 53 tisíc korun s DPH. „Peníze budou doplaceny z rezervního fondu, neboť považujeme celou akci za prospěšnou,“ vysvětluje rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Město bude rovněž žádat v grantovém řízení Oranžové hřiště o nadační příspěvek na tuto revitalizaci. Naopak realizace horolezecké stěny se zatím odkládá. Vše bude záviset na veřejném projednání o osudu sportovní haly. Právě do ní se počítá s umístěním stěny pro horolezce. „Mluvil jsem s panem Sunkovským a ač byla ve hře i sokolovna, ze sportovního hlediska i obtížnosti horolezci preferují halu a raději jeden, dva roky počkají. Navíc sokolovna nemá takovou výšku,“ upozorňuje Ivo Trešl.

Rakovnický radní na pondělním zasedání zastupitelů představil pravidla dalšího ročníku participativního rozpočtu, která jsou prakticky identická až na jeden dodatek. Město má právo rozhodnout, že zrealizuje takový projekt, jehož konečná cena přesahující milion korun překročí cenu celkového obratu o maximálně 10 procent. Obrat zůstává jeden milion, stejně tak limit pro jeden projekt, a to 500 tisíc korun. Pravidla nového participativního rozpočtu zastupitelé schválili.