Zastupitelé na posledním zastupitelstvu schválili pro revitalizaci náměstí komisi jako poradní orgán. Členy navrhovali sami zastupitelé. Opoziční ODS zástupce nenavrhla. Proč, vysvětlil Pavel Vaic (ODS): „My jsme návrh do komise nedali, protože my už jsme revitalizaci náměstí navrhli. Byla i schválena, pak se ale neuskutečnila."

Na městský úřad tak přišlo devět nominací, jedna byla doplněna na zastupitelstvu. Komise má osm členů. Dva navrhovaní kandidáti opozicí zvoleni nebyli.

O každém členu se hlasovalo veřejně a zvlášť. To se nelíbilo opozičním zastupitelům. „Nebylo by praktičtější komisi schválit jako jeden blok jmen. Pokud se budou schvalovat po jménech, nabízí se hodnocení jednotlivých lidí. A podle čeho je hodnotit? Věřím, že zastupitelé je navrhovali s čistým svědomím, proto je pojďme schválit jako jeden blok," navrhl Jiří Verner (Závislí Nové Strašecí)). Podle Pavla Vaice by se měli jednotliví členové představit a navrhnout své vize. Starosta Karel Fili (ČSSD) mínil, že by to bylo moc zdlouhavé: „Za členy ručí ten, kdo je navrhoval."

Výsledek hlasování, kdy dva členové opozice nebyli schváleni a způsob bral Jiří Verner jako neotevřenou hru: „Mělo by tu zaznít, proč neprošli. Jinak je to jako vytahování králíků z klobouku." S výsledkem nesouhlasil ani Pavel Novák (KDUČSL, SZ). Podle něj je to kádrování lidí.

„Já jsem hlasoval pro všechny, i když jsem je také všechny neznal. Měli jsme dát dohromady partu dělných lidí a takhle to dopadlo," prohlásil Pavel Novák.

Některé navrhované členy zastupitelé ani neznali. Proto se hlasování z osmdesáti procent zdržel Jiří Drvota (KSČM). Chybělo mu i jmenování vedoucího. „Komise si obvykle jmenuje předsedu sama. Tak je to i v navrhovaném jednacím řádu. Každý člen má právo z komise odejít. Pak je na zastupitelstvu, jestli jmenuje jiného," vysvětloval tajemník městského úřadu Jiří Tláskal Zastupitelé také schválili jednací řád komise pro revitalizaci náměstí.

Členové komise jsou: Alena Burešová, Martina Dolejšková, Zdeněk Dundr, Iveta Majerová, Jan Kleidenst, František Sulzer a Eva Volfová.