V České republice je v oběhu sedm platných vzorů řidičských průkazů. Do konce tohoto roku držitelé řidičských průkazů vydaných v letech 1964 – 1993 mají povinnost vyměnit staré řidičské průkazy za nové. Ukončení platnosti starých průkazů vyplývá ze zákona o provozu na pozemních komunikací. Řidičské průkazy vydané do 1. července 1964 jsou neplatné a jejich výměna byla možná jen do roku 2002.
V současnosti je nutné podat si novou žádost o řidičský průkaz platný v celé unii.
Výměna řidičského průkazu vypadá následovně. Na příslušném pracovišti odboru dopravy si žadatel vyplní žádost a předloží jednu barevnou nebo černobílou fotografii. Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je do 15 až 20 dní.
Při vydání nového průkazu je původní průkaz úředně znehodnocen a vydání nového průkazu potvrdí žadatel svým podpisem na přední straně podané žádosti. Vše je zadarmo.

,,Potřebujete také starý řidičský průkaz a k identifikaci občanský průkaz nebo pas. Momentálně je čekárna poloprázdná, ale pořád zbývá k výměně dost řidičských průkazů. Žádost raději vyplňte hned u nás, aby nedošlo k zbytečným nepřesnostem,“ radí František Frölich vedoucí odboru dopravy.

Lidé mají na výměnu nejvyšší čas, pomohou tak k plynulejšímu odbavování. Některá větší města v Česku dnes již vědí, že všechny inkriminované řidičské průkazy nestihnou do konce roku vyměnit. Tato situace zatím v Rakovníku nehrozí.
K výměně dojde celkově v republice u milionu a čtvrt řidičských průkazů.