Mnohé řidiče projíždějící v pátek Rakovnickem určitě překvapila větší dopravně bezpečnostní akce místních policistů.

Šarže nejvyšší

Do terénu, jako řadový policista vyrazil tentokrát překvapivě i plukovník René Peták (vedoucí Územního odboru vnější služby, který pokrývá pořádkovou policii, obvodní oddělení okresu a dopravku).

Na kontroly bylo nasazeno 14 řadových policistů a 9 služebních funkcionářů. Účast René Petáka byla pro mnohé policisty příjemným překvapením, kterou velice kvitují.

Mluvčí rakovnické policie René Černý konkretizoval: „Za čtyřiadvacet let své služby u policie jsem se nesetkal s tím, aby sám nejvyšší policista v teritoriu, šel vykonávat výkon služby na silnici jako kterýkoli právě nastoupivší strážmistr. Je to jedna z dobře nastoupených cest jak strhnout kolektiv rakovnických policistů výkonu. V dřívější době bylo toto samozřejmostí. Je totiž důležité, aby si policista v manažerské pozici udržel kontakt s realitou služby.“

Výsledek

Akce byla mimo jiné zaměřena na alkohol a drogy za volantem, na pátrání po hledaných osobách. Hlídky byly rozmístěny po celém okrese. „Některé se průběžně přemisťovaly na různá místa, jiné měly stálá stanoviště,“ popsal René Černý.

Načapáni byli 3 řidiči pod vlivem alkoholu. „Jednalo se - naštěstí jen o přestupkové hodnoty, a tak byly tyto případy postoupeny k dořešení správnímu orgánu,“ dodal René Černý.

Zkontrolováno bylo celkem 112 vozidel a perlustrováno 79 osob. Zjištěno bylo 22 přestupků - porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Blokové pokuty byly uloženy policisty v celkové částce 7 tisíc 600 korun.