Konkrétně se jedná o úsek od křižovatky s ulicí Křivoklátská ke křižovatce s ulicí Okružní. Výstavbu, na jejíž realizaci se městu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí, provádí sdružení stavebních firem pod vedením společnosti Mamelom, s. r. o.

Stavební práce byly zahájeny frézováním původního živičného povrchu. V pondělí začaly výkopové práce s následnou pokládkou kanalizačního potrubí a šachet. Současně také budou prováděny kanalizační přípojky do přiléhajících nemovitostí. „Termín dokončení kanalizační stoky se předpokládá na dva až tři měsíce, ale záležet bude také na podmínkách v místě výkopu, zejména na mocnosti skalního podloží,“ upřesňuje starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Stavba kanalizační stoky si vyžádala dopravní opatření. Podél trasy kanalizační stoky byl omezen provoz na jeden jízdní pruh. Doprava je řízena světelnými semafory. „Provádění stavebních prací bohužel nebylo možné zajistit bez tohoto omezení. Dopravní opatření bylo řádně projednáno na odboru dopravy Městského úřadu Rakovník,“ sdělil starosta.

Výstavba kanalizační stoky měla být zahájena již v dubnu, ale byla odložena z důvodu výstavby kruhového objezdu poblíž sjezdu z dálnice D6, aby doprava na průjezdu městem nebyla omezována současně dvěma dopravními opatřeními.