Kompletní uzavírka silnice I/229 velmi zkomplikuje život nejen lidem, kteří mají poblíž silnice nemovitost a potřebují se dostat například do zaměstnání, ale také zemědělcům a vůbec všem řidičům, kteří do Rakovníka přijíždějí především z dalších obcí ze severní části regionu. Už nyní je cesta komplikovaná kvůli výstavbě silničního obchvatu u obce Krušovice a také Řevničova, u Krupé a Nesuchyně se pak opravuje komunikace.

Dopravní omezení je stále v platnosti i u města Nové Strašecí, kde silničáři staví nové kruhový objezd, stejně tak zde pokračuje stavba dalšího úseku dálnice D6, a to od Nového Strašecí do Řevničova. Do konce srpna je stále v platnosti uzavírka hlavního silničního tahu v Jesenici.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu je vedena z rychlostní silnice I/6 přes obec Kněževes a dále do Rakovníka. Délka objízdné trasy měří 19 kilometrů. Obyvatelé Lišan se do obce dostanou přes obec Lužná. „Bude to velmi náročné,“ konstatovala starostka obce Lišany Dana Medřická. Uzavírka také ovlivní autobusové spoje. „Jsou zajištěné autobusy tak, aby se lidé dostali na denní či noční směnu a zpět. Stejně tak jsou objednány i spoje pro školáky. Každopádně to bude peklo,“ dodala Medřická.