Ačkoliv to na první pohled nevypadá, s opravou se začíná opravdu už dnes, a to i přesto, že je Vladislavova ulice uzavřena jen v úseku od ulice Kotkova až po ulici Hálkova ve směru jízdy od Pražské ulice. „První částí prací je předání staveniště a podobně. Řidičů i ostatních občanů se rekonstrukce Vladislavovy ulice dotkne až později," upřesnila Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

S dopravním omezením, které bude v následujících dnech nevyhnutelné, musí počítat nejen řidiči, ale také místní usedlíci, a to až do příchodu zimního období. „Rekonstrukce ulice by měla skončit v listopadu letošního roku," řekl již dříve starosta města Zdeněk Nejdl. Ten zároveň dodal, že oprava zmíněné komunikace je nevyhnutelná, a to nejen kvůli stavu povrchu vozovky, ale také kvůli současnému špatnému řešení odtoku vody či nedostatku parkovacích míst.

Plánovanou rekonstrukcí totiž vzniknou v ulici nová parkovací místa, počítá se zde také i se zelení. Projekt generální opravy řeší úpravu nivelety komunikace a chodníků, nové obrubníky, odvodnění, nové dlažby chodníků, úpravu a stabilizaci podloží poškozeného předchozími výkopy. Stavbu doplní i drobné architektonické prvky nebo zeleň. Samozřejmostí projektu je také zaústění dešťových svodů do kanalizace.

Opravu ulice by nemuselo platit město jen ze svého. Rakovník si totiž podal na uvedenou rekonstrukci žádost o dotaci z Regionálního operačního programu střední Čechy. Podle mluvčí rakovnické radnice Alidy Štulajterové však zatím žádná odpověď o vyhodnocení žádosti do Rakovníka nedorazila.

Město, pokud by bylo s žádostí úspěšné, by získalo peníze pouze na povrch komunikace. Více vysvětlil starosta Zdeněk Nejdl: „Problém je, že z dotace se platí pouze asfalt, tedy jen povrch komunikace, po které jezdí automobily. Jestli má silnice obrubník nebo nějaká parkovací místa, či je v rekonstrukci zahrnuta i zeleň, to vše jsou podle podmínek dotace nezpůsobilé náklady a nejsou propláceny." Silnice je pro Rakovník velice důležitá a hojně využívaná, a to zejména kvůli vyhnutí se frekventovaným světelným křižovatkám v centru města v době dopravní špičky.

Plánované uzavírky ve Vladislavově ulici:
1. pravá strana ulice Vladislavova ve směru jízdy od ul. Pražská
•ulice Vladislavova v úseku od ul. Kotkova po ul. Hálkova v době od 2. 5. do 23. 5. 2013,
•ulice Vladislavova v úseku od ul. Hálkova po ul. Smetanova v době od 23. 5. do 13. 6. 2013.

2. pravá strana ul. Vladislavova ve směru jízdy od ul. Lišanská
•ulice Vladislavova v úseku od ul. Hálkova po ul. Kotkova v době od 13. 6. do 4. 7. 2013,
•ulice Vladislavova v úseku od ul. Smetanova po ul. Hálkova v době od 4. 7. do 24. 7. 2013.