Od počátku letošního roku bylo policistům na Kladensku a Slánsku nahlášeno už 97 případů srážky automobilu či motocyklu se zvěří. v loňském roce bylo za stejné období 66 takových nehod. „Každý kus zvěře usmrcený na silnicích je počítán jako odstřelený. O to méně je jich pak zloveno,“ uvedl předseda Okresního mysliveckého spolku Kladno Vladimír Moravec.

Myslivci se snaží zvěř držet co nejdále od silnic. Provádějí proto takzvané odváděcí krmení. „Když skončí sklizeň na polích, začínáme provádět přikrmování, aby se zvěř držela v blízkosti krmelišť a co nejméně migrovala,“ nastínil Moravec.

Nejčastější obětí dopravních nehod se stává srnčí zvěř, méně pak divočáci. Ke střetům podle Moravce dochází na území celého okresu. Většinu nehod řidiči hlásí. zejména kvůli náhradě škody. Myslivecká sdružení pak pro policii, potažmo pojišťovnu, vystaví doklad o převzetí sražené zvěře. „Stává se, že po kolizi zvíře ještě odběhne. Pak na stopu nasadíme loveckého psa a u spárkaté zvěře provádíme její dosled, u drobné takzvanou dohledávku,“ informoval Moravec s tím, že pokud by si některý motorista usmrcenou zvěř ponechal a neodevzdal by ji, vystavuje se riziku trestního stíhání pro pytláctví. „Každou takovou nehodu je nutné nahlásit, i když škoda na vozidle nepřesáhne částku padesát tisíc korun,“ poznamenala mluvčí okresního ředitelství policie Michaela Nováková.

A jaký je další osud odevzdané ´zhasnuté´ čili usmrcené zvěře? Záleží na jejím poškození. Když je malé, zůstane členům příslušného mysliveckého sdružení, při rozsáhlejším poškození je zčásti zkrmena psy nebo je na základě veterinárních předpisů likvidována v kafilérii.