Uvnitř ve skleníku její kolegyně Veronika Vopatová ošetřovala květiny k řezu. Venku vrčela travní sekačka, to Jana Radvanyiová sekala trávník za skleníkem, zkrátka běžný pracovní den v zahradnictví. Jenže pro budoucí zahradnice to byl den výjimečný a důležitý, skládaly totiž závěrečné praktické zkoušky oboru zahradník.

Během jednoho dne musely předvést, že dokážou samostatně pracovat v kterémkoliv zahradnickém oboru. Zkušební komise navíc hodnotila dodržení technologického postupu, bezpečnost práce. Vše obodovala. Počet bodů určoval známku. Zuzaně šla práce od ruky. Připravila si substrát i řízky rostlin.

„Otázku jsem si vybrala dobře. Dokonce jsem si ji přála, je to pro mne jedna z nejlehčích otázek a také mě to baví," vysvětlovala Zuzana. Učební obor si také vybrala dobře. Také ji baví. Dokonce i doma tvoří dušičkové i vánoční dekorace, váže kytice, například k narozeninám. Živé kytice ji z celého oboru nejvíce baví. „Chtěla jsem jít na zahradnici. Na základní škole jsem se dozvěděla, že v Jesenici je zahradnická škola, tak jsem se sem šla podívat a přihlásila jsem se," popisuje svoji cestu mezi květiny Zuzana. Po zkouškách má namířeno na nástavbové studium a potom to chce zkusit i na vysokou školu, vše samozřejmě v oboru.

Integrovaná střední škola v Jesenici letos poprvé vstoupila do schématu jednotných závěrečných zkoušek v oborech zahradník a cukrář. Sestavil je Národní ústav odborného vzdělávání. Přizval si pedagogy z odborných škol a členy hospodářské komory. Letošní rok je údajně tím posledním, kdy do systému mohou školy vstoupit dobrovolně. Od příštího roku je to povinné pro všechny školy. Tím se sjednotí požadavky pro trh práce. Ze škol tak vyjdou žáci se srovnatelnými znalostmi a dovednostmi. Přispěje to i k větší důvěře zaměstnavatelů. Absolventi dostanou ještě doklad o vykonání jednotné závěrečné zkoušky. Témata závěrečných zkoušek každý rok vyhlašuje Národní ústav vzdělávání na začátku března. Každá škola si vybírá potřebný počet zhruba ze čtyřiceti otázek.

„Dříve každá škola měla nastavený svůj systém, který samozřejmě vycházel ze školských dokumentů. Nyní je zkouška blíže k praxi. Nepreferují se v ní encyklopedické znalosti. Zadávají se ucelená témata a otázky ze světa práce, takže je tam i část ekonomická a orientace na trhu práce," vysvětlovala výhody jednotných zkoušek Eva Tomková. Příprava pro školu byla letos náročnější, protože se jednotné zkoušky konaly poprvé.

Závěrečná zkouška oboru zahradník zůstává ve stejné podobě. Skládá se z písemné, praktické a ústní části. Takže budoucí zahradnice den před praktickou zkouškou zvládly třicetiminutový test. Pak zpracovávaly jedno ze tří odborných témat. Při praktické zkoušce kromě zadaného úkolu musely splnit poznávačku. Za třicet minut přiřadily latinské a české názvy ke čtyřiceti rostlinám. Ještě je čeká ústní zkouška. ⋌