S jakým pocitem opouštíte funkci starosty?

S vědomím, že jsem pro splnění daných úkolů udělal vše, co bylo v mých silách.

Připouštěl jste si při nástupu do úřadu, že byste mohl skončit po tak krátké době?

Byl jsem připraven působit na tomto postu do konce volebního období.

Jak byste zhodnotil své působení na novostrašecké radnici?

To je spíš otázka pro mé bývalé kolegy a občany města.

Co bylo tímzásadním impulzem k vaší rezignaci, a kdy jste poprvé uvažoval o možnosti vzdát sepostu starosty?

Ta věc měla svůj vývoj. Při rozhodování v zastupitelstvu jsme jako koalice mohli dosáhnout lepších výsledků.

Bylo vám něco od vašich spolustraníků z ODS vytýkáno? Měli připomínky kvašemu způsobu vedení města? Jak jste reagoval?

Společným záměrem bylo zvýšit úroveň spolupráce mezi koaličními stranami. Byl jsem zvolen předsedou klubu zastupitelů za ODS a ke společnému jednání (vždy s dostatečným předstihem) jsem zval i zastupitele koaličních stran. Z nich ČSSD měla vždy stoprocentní účast. Za SNK-SNO byl přítomen zpravidla jen jeden zastupitel. Obdobné to bylo s účastí na komisi pro rozvoj města. To mělo své dopady na jednotu stanovisek při hlasování v zastupitelstvu.

Mluví se o vnitrostranickém nátlaku, který by mohl stát za vaším odstoupením. Dá se to tak nazvat?

Požadavek na vyšší efektivnost práce v zastupitelstvu nepovažuji za nátlak. Moje úsilí o předjednání probíraných bodů naráželo na výše uvedený problém prezence. Dále již nebylo v mých silách tuto věc ovlivnit, a proto jsem odstoupil.

Ve vašem prohlášení jste uvedl, že chcete zůstat v zastupitelstvu města. V čem si myslíte, že může být vašesetrvání ve funkci zastupitele pro Nové Strašecí přínosem?

Vážím si důvěry občanů, jejichž zastupitelský mandát jsem získal. Rád bych zúročil poznatky získané ve vedení města.

Máte nějaké další politické ambice? Nebo vás ta skutečnost, že jste odešel z postu starosty natolik ovlivnila, že už se budete v politice držet radši v těch nejnižších patrech?

Ve dvou volebních obdobích jako poslanec Federálního shromáždění za ODS i nyní v komunální politice ctím zásadu odpovědnosti voličům. Nemohu-li předvolební slib splnit (byť i z objektivních důvodů), pak je třeba z toho vyvodit závěry. Nezáleží na tom, z jaké pozice je úkol zadán.

Kdo si myslíte, že bude zvolen novým starostou?

Opravdu nevím, kdo ze stávajících zastupitelů bude tímto úkolem pověřen.

Co byste vzkázal Novostrašečanům?

Děkuji za důvěru, kterou jsem získal zastupitelským mandátem. Rád bych vzkázal občanům, že je třeba vzít osud svůj i města do vlastních rukou. Účastnit se voleb, vyhodnocovat plnění předvolebních slibů a podle toho se rozhodovat při volbách. Věřím, že společným úsilím dosáhneme dalšího rozvoje města.

Do redakce Rakovnického deníku přišlo dnes odpoledne faxemstanovisko ze strany Místní organizace ČSSD Nové Strašecí. Aktuálně vám přinášíme jeho plné znění.

Dovolte sdělit stanovisko ČSSD, koaličního člena zastupitelstva města kodstoupení starosty Nového Strašecí pana Miroslava Ročka. ČSSD lituje tohoto rozhodnutí, neboť starostu Ročka považovala za korektního a objektivního starostu, který se snažil o správné a poctivé vykonávání své funkce. Obáváme se, že právě toto mohlo některým představitelům koalice vadit.

Zdeněk Štěpánek, předseda MO ČSSD Nové Strašecí