Zcela mimořádného úspěchu dosáhl Roman Hartl z Rakovnicko o. p. s. Ve 14. ročníku prestižní novinářské soutěže Média na pomoc památkám získal 1. cenu v kategorii Publicistika, a to za „originalitu nazírání na památky dávné minulosti“ v publikaci Rakovnickem za památkami, kterou Rakovnicko o. p. s. vydala v roce 2010 v rámci projektu dokumentace kulturního dědictví Rakovnicka.


Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo ve dvoraně Českého muzea hudby v Praze. Soutěž každoročně pořádá občanské sdružení Pro Bohemia a Syndikát novinářů České republiky za podpory Ministerstva kultury České republiky. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala Česká komise pro UNESCO. Rakovnickem za památkami bylo vydáno v rámci projektu spolupráce Kulturní dědictví Posázaví a Rakovnicka, který realizovaly obecně prospěšné společnosti Posázaví a Rakovnicko. Měla by být k dostání v kanceláři Rakovnicka o.p. s.