Situace je komplikovanější v tom smyslu, že koně nejsou nikde evidováni, nemají potřebné zákonné průkazy a ani nebyli očkováni. „Jejich součet či případný odchyt je velmi komplikovaný, neboť se nacházejí volně na pastvinách," informovala mluvčí exekutorské komory Petra Báčová.

Dražba zbylých koní by však podle Petry Báčové měla pokračovat. Soudní exekutoři totiž nadále realizují osmadvacet řízení, která soud proti dlužníkovi nařídil a která jsou zapsána v Centrální evidenci exekucí. Tentokráte by ale měl koně s největší pravděpodobností dražit Exekutorský úřad Rakovník. Právě ten totiž vymáhá další pohledávku v pořadí. Chovatel koní totiž dluží celkem bezmála devět milionů korun. „S exekutorským úřadem v Kladně, který většinu koní vydražil, komunikujeme a zahajujeme některé přípravné kroky. Věc se totiž v současné době nachází ve fázi, kdy příslušný exekuční soud rozhoduje o návrhu dlužníka na zastavení této exekuce. Bude-li návrh zamítnut, proces prodeje bude nutné vést z hlediska zákona v podstatě od začátku, jde totiž o jiné exekuční řízení. Musíme provést nový soupis zbývajících koní, abychom zjistili jejich aktuální počet a stav, je potřeba se také vypořádat s otázkou případného vlastnictví třetích osob a s dalšími otázkami, které přinesla předchozí exekuční řízení," řekla Hana Šajnerová, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Rakovník.

Případem údajně týraných koní, jak jsme vás již několikrát informovali, se zabývá rakovnická policie. Ta stále ale nikoho neobvinila a úmrtí několika koní stále policisté prošetřují. „Chovatel koní je v současné době podezřelý z přečinu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, a to z toho důvodu, že z hrubé nedbalosti zanedbává potřebnou péči o zvířata, která vlastní, způsobil jim trvalé následky na zdraví nebo smrt. Jelikož se chování mohl dopustit na větším počtu zvířat, hrozí chovateli, pokud bude pravomocně odsouzen, až dva roky vězení," informovala mluvčí rakovnické policie Lenka Uriánková.

V nařízené dražbě, která se konala čtvrtého listopadu, prodal soudní exekutor celkem třiačtyřicet koní (někdy také klisnu s hříbětem dohromady). „Již proběhlá dražba vyjevila, že exekuční prodej je nejvhodnějším řešením, které týraným koním může pomoci. Proces totiž proběhl mnohem rychleji než řízení, které bylo zahájeno na návrh veterinární správy o odebrání koní. Díky činnosti soudních exekutorů se pro zubožená zvířata podařilo najít nové majitele v krátkém čase," podotkla Petra Báčová.

Do Rousínova se počátkem listopadu sjelo třiatřicet chovatelů koní, a to nejen z Rakovnicka, ale také ze širokého okolí. Mezi dražícími byla i Eliška Šedivá z Ředhoště. Také ona kroutila nad zdravotním stavem dražených koní hlavou a potvrdila slova chovatelů, kteří se na dražbu dostavili. „Jsou v zuboženém stavu. Je to ošklivý pohled. Především hříbata a dvouleté kobylky, ty jsou dost hubené. Tahle skupinka především by potřebovala nový život," řekla Eliška Šedivá.

Samotné exekuční dražbě v Rousínově přihlížel i majitel koní Mojmír Fiala. Ten však byl skoupý na slovo a s médii nekomunikoval. „Jste bulvár," vzkázal novinářům Fiala a mnohdy s úsměvem na tváři sledoval, jak jeho koně odcházejí s novými majiteli. Některým se pak ještě snažil vštípit myšlenku, že o koně přijdou, jelikož byli vydraženi neprávem.

Zatímco Mojmír Fiala je přesvědčen, že se o své koně stará dobře, veterináři to vidí zcela opačně. Krajská veterinární správa při poslední prohlídce farmy našla v areálu pět uhynulých koní. Konkrétně bylo při šetření veterinární správou před několika měsíci nalezeno na farmě v Rousínově pět uhynulých koní, šest jich mělo nedostatečnou výživu a u ostatních byla zanedbána péče.

„Našli tady kosti, protože jsem nechal zapracovat přírodu, aby se o těla postarala sama. Pak jsem po kontrole kosti sebral a spálil v kotli. To jsem pak dal do pytle a předal objednané kafilérce," vysvětlil, co udělal s mrtvými koňmi.