Nejvíce peněz jako obvykle připadne mládeži. Zatím však grantová komise doporučila rozdělit částku téměř čtyři sta devadesát sedm tisíc korun. Zbytek byl ponechán jako rezerva na druhé kolo žádostí pro podzimní soutěž mládežnických sportovních oddílů. V srpnu pak žádají o příspěvek v podzimním soutěžním kole tři oddíly. Nejvyšší částka připadla na podporu účasti mládeže ve sportovních soutěžích a podporu akcí se spoluúčastí města.

Grantová komise doporučila částku sto devět tisíc šest set osmdesát korun Tělovýchovné jednotě Sokol Nové Strašecí pro oddíl fotbalu a florbalu. Dále téměř devadesát pět tisíc korun zamíří do Hokejbalového klubu Nové Strašecí. V obou případech na již zmiňované činnosti.

„Zastupitelstvo obě částky schválilo. Rada schválila příspěvky ve výši dvě stě devadesát dva tisíc dvě stě šedesát korun jednotlivým občanským sdružením, humanitárním organizacím, fyzickým nebo právnickým osobám," uvedla místostarostka Libuše Vosátková. Tyto částky nedosáhly více jak padesáti tisíc korun.

Letos přišlo celkem 44 žádostí o městské granty. Komise podle schválených zásad posoudila splnění kvalifikačních kritérií a bodově ohodnotila obsah, efektivitu a přiměřenost rozpočtu a také zkušenosti se žadatelem.

Podle počtu bodů stanovila komise příspěvek takto: zisk nad 85 bodů znamenal 90 procent, 84 až 79 bodů 70 procent a 78 až 55 bodů 50 procent podpory. 

Žádosti s méně jak 55 body peníze nezískaly. Příspěvek pro soutěže mládežnických sportovních oddílů komise vyřešila takto: podle předloženého rozpisu soutěží byla určena kilometrová vzdálenost do míst utkání podle internetu a vypočteno jízdné. Dále byla přidána částka na čekání autobusu ve výši sto korun na hodinu. Na počet domácích utkání byla přidána částka na rozhodčí. Žadatelé letos požádali o grantové příspěvky za více jak devět set osmdesát šest tisíc korun.