Částka, o kterou organizace a spolky žádaly, se vyšplhala na celkem jeden milion dva tisíce osm set čtyřicet čtyři korun. Přitom schválená rozpočtová částka pro grantové příspěvky je jeden milion korun. O granty pro letošní rok požádali obvyklí žadatelé, i ti, co žádají občas. Celkem jich bylo čtyřiačtyřicet, což je zhruba stejný počet jako 
v loňském roce.

„Grantová komise doporučila k rozdělení jen částku pět set devadesát jedna tisíc osm set korun. Zbylé peníze je třeba ponechat na druhé kolo žádostí pro podzimní soutěž mládežnických sportovních oddílů a další platby, které jsou z grantů hrazeny," uvedla místostarostka Libuše Vosátková.

Prozatím v této chvíli dostane Tělovýchovná jednota Sokol Nové Strašecí sto dvacet čtyři tisíc pět set korun. Peníze poslouží fotbalovému, hokejbalovému a basketbalovému oddílu při soutěžích mládeže a akcích spolupořádaných městem. Hokejbalový klub dostane sto čtyři tisíce šest set korun rovněž na účast mládeže v soutěžích a a podporu akcí, na kterých se podílí město.

Kromě sportovců dostal grant novostrašecký dům dětí a mládeže, a to celkem šedesát sedm tisíc pět set korun pro činnost zájmových kroužků jak kulturně, tak i sportovně zaměřených, a dětský den. Šedesát pět tisíc pět set korun získá folklórní soubor Čtyřlístek. Je to částka o něco vyšší, než obvykle. Peníze půjdou na tradiční Tuchlovickou pouť, kterou Čtyřlístek pořádá a zahajuje v Novostrašeckém kulturním centru. Další část peněz podpoří členy kapely souboru v účasti na zahraničním festivalu v Číně.

Kromě toho členové žádali peníze na obnovu krojů. Soubor oslaví čtyřicet let trvání. Kroje, ve kterých členové vystupují, jsou stejně staré jako soubor. Kromě těchto částek rada města schválila na základě doporučení grantové komise ve své kompetenci grantové příspěvky pro jednotlivá témata občanským sdružením, humanitárním organizacím a fyzickým a právnickým osobám příspěvek ve výši dvě stě čtyřicet devět tisíc korun.

Komise jako vždy žádosti o granty posuzovala podle schválených zásad. To znamená, že posoudila splnění kvalifikačních kritérií a bodově ohodnotila obsah a efektivitu i přiměřenost rozpočtu a zkušenosti se žadatelem. Letos přibylo jedno grantové téma, příspěvek na vydání tiskoviny vztahující se k městu.

Žádosti o granty se v předešlých letech stále navyšovaly a navíc město přispívá nejen z grantového systému, ale dává příspěvky, které schvaluje rada a vyplývají z dlouhodobých smluv o spolupráci, proto se letošní částka na granty zvýšila na jeden milion korun.

Rozdělení grantů:

- občanská sdružení, humanitární organizace, fyzické, právnické osoby celkem: 249 700 Kč
- TJ Sokol Nové Strašecí
celkem: 124 500 korun
- HBC Nové Strašecí
celkem: 104 600 korun