Ministr vnitra Jan Hamáček nařídil dodatečné volby do obecních zastupitelstev na datum 14. září. Kromě Křivoklátu se v rámci Středočeského kraje uskuteční volby v Bernadově (Kutnohorsko) a v Kněžičkách (Nymbursko).

Obyvatelé Křivoklátu si musí zvolit nové zastupitelstvo poté, když v květnu rezignovala na posty celá kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů Lepší Křivoklát v čele se zastupitelem Petrem Hájkem. Zastupitelstvo tak přestalo být usnášeníschopné, jelikož už počátkem dubna po volbě nového starosty obce rezignovala celá kandidátka Náš Křivoklát včetně odvolané starosty Zdeňka Vajce.

Obec řídí starostka Libuše Vokounová spolu s místostarostkou Taťánou Friebertovou. Zastupitelé mohou rozhodovat o rozpočtových změnách a podobně, ovšem nové projekty a závazky schvalovat nesmí. „Je to stále lepší varianta, než kdyby obec řídil přidělený správce. To by se neschvalovaly ani změny v rámci rozpočtu,“ řekla Vokounová.

Důvodem vyhrocených vztahů je výstavba kanalizace v obci. Zatímco Zdeněk Vajc tvrdí, že je možné vybudovat spádovou kanalizaci a obec se nedostane do finančních obtíží, Libuše Vokounová má na věc zcela opačný názor a proto prosazuje tlakovou kanalizaci.