Bez debaty a dotazů. Zastupitelé lehce odhlasovali schválení pravidel pro participativní rozpočet. Jeho odbornými garanty jsou zastupitel Ivo Trešl (Město pro vás) a Jan Mudra (Změna pro Rakovník). „Vše jsme projednali na jednání ve Wintrově síni, následně jsme se snažili zařadit veškeré připomínky,“ řekl ke vzniku projektu Rozhodněte sami! Ivo Trešl.

Město Rakovník vyčlení v rozpočtu pro rok 2020 jeden milion korun. Z této částky by měly být ovšem realizovány minimálně dva projekty, jelikož jeden projekt nesmí překročit hranici půl milionu korun. Rakovničané mohou posílat návrhy, jejichž součástí je i rozpočet akce, od října do konce letošního roku. Počátkem roku 2020 budou projekty hodnoceny z hlediska realizovatelnosti a také předložené radě města. V březnu by pak odstartovala anketa.

Vybírat vítěze budou sami Rakovničané. „Hlasovat budou moci lidé starší osmnácti let, a to pomocí webové aplikace na webových stránkách města, nebo osobně například v podatelně. Každý hlasující bude mít k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas. Všechny projekty následně musí schválit zastupitelstvo města,“ dodal Trešl s tím, že veškeré informace budou k dispozici na stránkách města.