Když jste v nedávných komunálních volbách kandidoval, uvažoval jste například, že by mohla nastat situace, kdy byste byl zvolen starostou?

Do komunálních voleb na podzim roku 2010 jsem šel s vizí podpořit a pomoct jesenické ODS k realizaci jejich myšlenek a nápadů vedoucích k rozvoji města Jesenice. Na kandidátce jsem byl až na 11. místě a o nějaké funkci v orgánech města jsem ani nepřemýšlel. V tomto volebním období jsem chtěl sbírat hlavně zkušenosti a pomoci svými dovednostmi a zkušenostmi zvoleným kolegům. Díky preferenčním hlasům jsem se ovšem dostal do zastupitelstva a následně jsem se stal i radním města. Již toto jsem považoval na jedné straně za velký úspěch a na druhé straně i velký závazek vůči voličům, kteří mi dali svůj hlas.

Nyní k tomu došlo. Váhal jste, zda funkci starosty přijmout, či jste byl hned rozhodnutý?

V rámci koalice se hovořilo o několika možnostech řešení situace po odstoupení pana Svobody z funkce starosty. Na své rozhodnutí jsem si ponechal určitý čas, protože práce tiskového mluvčího mne velice bavila. Rozhodující pro mne byla podpora ze strany kolegů v koalici, která má velkou chuť pracovat na zlepšování životních podmínek pro obyvatele města Jesenice.

Co to pro vás znamená být starostou?

Post starosty města Jesenice pro mne znamená obrovskou výzvu a možnost načerpat nové zkušenosti. Na druhou stranu budu moci uplatnit v této funkci své znalosti a dovednosti.

Co od funkce starosty očekáváte a máte z něčeho obavy?

Od této funkce očekávám hlavně spoustu práce a možnost udělat hodně pozitivního pro město Jesenice a jeho obyvatele a návštěvníky. Díky podpoře kolegů z koalice zatím obavy nemám a pevně věřím, že se nám podaří udržet současnou poklidnou atmosféru v zastupitelstvu a chuť společně rozvíjet město Jesenice.

Přeci jen jste jeden z nejmladších starostů, neobjevují se už v Jesenici věty typu „Je mladý, nezkušený …“?

Zatím jsem věty tohoto typu v Jesenici nezaznamenal.

Co bude vaším hlavním úkolem a v kterých projektech chcete pokračovat?

Nerad bych upřednostňoval realizaci jedné věci na úkor ostatních také potřebných projektů. Jednou z důležitých věcí bude pokračování v opravách bytového fondu města Jesenice za pomoci financí získaných ze Státního fondu rozvoje bydlení. V případě kladného vyhodnocení žádosti o dotaci na zateplení základní školy budeme realizovat jeden z největších projektů tohoto volebního období. Před námi je také realizace oprav povrchů ulic Rabasova a Nádražní, na kterou jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

V oblasti cestovního ruchu již nyní probíhá za přispění financí z programu LEADER oprava sociálního zařízení autokempu a dále pracujeme na přípravě projektu tematického vycházkového okruhu, spojeného s obnovou kapličky. Podaří-li se nám získat vhodné pozemky, chtěli bychom připravit a zrealizovat výstavbu sběrného dvora. Neméně jednoduché bude také vyřešit otázku mateřské školky, kde máme problémy se statikou ve sklepních prostorech. Do prázdnin by snad již měl být připraven návrh nezbytných oprav. Podle finanční náročnosti budou muset orgány města rozhodnout o opravě nebo najít pro školku jiné řešení. Před dokončením je projekt revitalizace zahrady u domu s pečovatelskou službou, kde nám vzniká pěkný park.

Máte v hlavě například již nějaký vlastní plán na zlepšení života v Jesenici?

Zaměřit bychom se chtěli na opravu náměstí tak, abychom projekt mohli realizovat po jednotlivých etapách. Představa je udělat z této centrální plochy ucelenou klidovou zónu. Oživit bychom chtěli i společenský život ve městě a již nyní se nám honí v hlavě myšlenky na uspořádání prázdninové akce pro obyvatele města a jeho návštěvníky. Rád bych také oživil spolupráci s okolními obcemi nejen na společných projektech, ale např. i řešení veřejné dopravy pro obyvatele. Právě na hranici kraje se projevuje nepropojenost jednotlivých krajských dopravních systémů.

Určitě vás nemine otázka a řešení problému s nepřizpůsobivými občany. Jaká je nyní situace v Jesenici a co by se podle vás mělo zlepšit?

V poslední době se situace v tomto ohledu uklidnila, a to i díky potrestání hříšníků a uložení alternativního trestu. Problémy tohoto druhu se ve městě objevily po přestěhování několika nepřizpůsobivých občanů ze sousední obce. V tomto ohledu jsme již zvažovali i možnost zřízení městské policie o třech až pěti strážnících.

Budete využívat zkušeností a také kontaktů z rakovnické radnice, tedy budete v kontaktu s místostarostou a starostou Rakovníka?

Díky práci tiskového mluvčího jsem měl velmi blízko k vedení města Rakovníka a určitě budu chtít získané zkušenosti zúročit i v Jesenici. Zcela určitě nechci za sebou spálit všechny mosty a kontakty s vedením rakovnické radnice bych chtěl i nadále udržovat. I ze strany pana starosty i místostarosty nabídka případné pomoci také padla a já ji rád využiji.

Je reálná možnost, že byste se již k povolání mluvčího radnice nevrátil a kandidoval v příštích volbách znovu na post starosty?

Tato otázka je ještě velmi předčasná a musím se přiznat, že jsem o kandidatuře v příštích volbách ještě nepřemýšlel. Bude hodně záležet na tom, jak se nám bude dařit naplňovat naše vize. V současné době svou kandidaturu nevylučuji. K pozici tiskového mluvčího bych se jednou rád vrátil, ale záležet bude také na situaci v Rakovníku.

Jak byste hodnotil působení na rakovnické radnici coby mluvčí? Využijete zkušenosti z této pozice ve funkci starosty?

Z počátku to nebylo úplně jednoduché, protože přede mnou na úřadu žádný oficiální tiskový mluvčí nebyl. Navázat se tak dalo pouze na krátkodobou práci asistentky. První měsíce byly o nastavení vzájemné komunikace s jednotlivými odbory a hlavně o zorientování se v náplni jednotlivých odborů úřadu. Jsem přesvědčen o tom, že za dobu necelých pěti let se mi podařilo odvést pro město Rakovník velký kus práce a zlepšit komunikaci úřadu vůči veřejnosti. Mou snahou bylo také pomáhat rakovnické knihovně při realizaci různých akcí pro děti, nebo také spolu s cyklistickými nadšenci pracovat na přípravách Rakovnického cyklování. Každá zkušenost je dobrá a i ty z Rakovníka se budu snažit využívat pro zlepšení chodu věcí v Jesenici.