Kromě viklanu se znovu vybuduje celá naučná stezka. To zahrnuje obnovu informačních tabulí i veškerého turistického značení. Práce se rozběhnou na jaře příštího roku. „Při tom připravíme cukrářskou soutěž na téma jesenický viklan a petrohradská kaplička na vrchu Všech svatých," informoval starosta Jesenice Jan Polák.

Do soutěže se může zapojit veřejnost i žáci zdejší střední integrované školy.
Kaplička na vrchu Všech svatých u zříceniny hradu Petrohrad je dalším objektem, který se dočká opravy. Dále se počítá s opravou křížku.

Po obnově celé stezky se společně vydají poutníci na společnou pouť po cestě z Jesenice do Petrohradu. Při tom se vysvětí opravená kaplička a křížek.

Stezka bude mít zcela moderní ráz. Kromě informačních panelů bude k dispozici mapová aplikace do mobilních telefonů. Ta poskytne majitelům chytrých telefonů informace o stezce i celém Jesenicku.
„Další zajímavostí bude geokešink. Kešky budou schovány u viklanu a u bývalé hájovny Švýcarovny, zřejmě 
v podobě keramické mince," popisoval starosta Polák.

Celkový rozpočet prací na obnovu stezky je zhruba jeden milion dvě stě tisíc. Spoluúčast města bude do sto padesáti tisíc korun. 

Naučná stezka Jesenicko vznikla v osmdesátých letech. Měří zhruba šestnáct kilometrů a nejenže nabízí příjemnou procházku, ale zavede i k mnoha zajímavým místům na Jesenicku a Petrohradsku. Tehdy čítala asi třináct panelů. Řada z nich nyní chybí. První ještě dnes najdete u železničního přejezdu v Jesenici. Další dva jsou ještě ve městě. Dál vás stezka povede například přes Omáčkovnu, ke zřícenině nad Petrohradem i k viklanu. Poslední panel byl na hrázi rybníka.

Stezka vede přes několik katastrů a přes dva kraje, zasahuje do Ústeckého. A to právě bylo dříve překážkou v její obnově. Nyní se dohodly na spolupráci dvě místní akční skupiny: Místní akční skupina Rakovnicko a Vladař na Ústecku. Na podzim starosta Jesenice Jan Polák, Radomír Dvořák za MAS Rakovnicko a starostka obce Petrohrad Jitka Dondová obhájili společný projekt na ministerstvu zemědělství o spolupráci.