Jen investice v příštím roce vycházejí přibližně na třicet milionů korun. Novostrašečtí obyvatelé získají například dvě nová hřiště, nové chodníky, povrchy silnic. Lepší tvář dostane okolí kulturního centra.

V příjmu poměrně velkou částku tvoří dotace. Potvrdil to i starosta města Karel Filip: „V příjmech počítáme ještě s dotacemi ve výši téměř dvacet sedm milionů dvě stě osmdesát tisíc korun."

Tyto peníze město získá za projekty, které se již uskutečnily. To znamená rekonstrukce ulic Mšecká, Sportovní, Poděbradova a U Stadionu a dále za vybudování nové autobusové zastávky v ulici Karlovarská. Další peníze přicházejí ze zateplení všech mateřských škol ve městě. Jestli je město získá do konce příštího roku, se zatím ještě neví.

Výdaje jsou už také naplánované. Počítá se s několika většími akcemi. Za ty město vydá šestnáct milionů. Téměř deset a půl milionu korun pokryjí dotace. Obyvatelé Křivoklátského sídliště se mohou těšit na nové dětské hřiště. „Právě na to už nám byla přidělena dotace. Další dotaci jsme získali na hřiště hokejbalové," podotkl starosta Filip.

Další peníze z dotací směřují na údržbu a výsadbu zeleně ve městě. Největší část pak spolkne zateplení budovy polikliniky, a to zhruba osm milionů pět set osmdesát sedm tisíc korun. Zeleň pak dostane tři miliony korun.

Kromě toho se počítá ještě s několika dalšími investičními akcemi. Jednou z největších je zajisté vybudování chodníku u Novostrašeckého kulturního centra a úprava celého prostranství, které je spojeno se školní jídelnou a tím pádem se tu pohybuje stále hodně lidí. Práce navážou na dokončení soukromé budovy, kde by měly být služby a byty, takže se celý prostor upraví naráz.

Dále obyvatelům poslouží nová parkovací místa u polikliniky. V plánu jsou samozřejmě také menší investiční akce, například dodělání asfaltu silnice v Pecínově, chodníky v Karlovarské ulici, oprava silnice na Žižkově náměstí. Investice se vyšplhají na celkových zhruba třicet milionů korun. „Menší akce nejsou dogma. Během roku se může objevit nějaká vhodná dotace na opravu chodníků, komunikací, pak bychom ji samozřejmě využili," zkonstatoval starosta Karel Filip.

Rozpočet prozatím schválila rada města na svém posledním jednání. K úplné platnosti ho musí ještě schválit zastupitelstvo osmnáctého prosince.