Vůz, který je určen pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kolešovice, má celkem devět míst k sezení včetně řidiče a bude využíván rovněž pro potřeby malých hasičů. Jedná se o vůbec první zcela nový hasičský automobil, který obec pro hasičskou jednotku pořídila, a to za více než 942 tisíc korun. Nákup je financován z dotace generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 450 tisíc korun, Středočeského kraje ve výši 300 tisíc korun a obec doplatila 190 tisíc korun.

„Za to, že jsme tento automobil pořídili, vděčím Jaroslavě Čečrdlové, která s přáním pořídit tento vůz přišla a ve spolupráci s referentem obecního úřadu Bohuslavem Pelikánem vypracovala žádosti o dotace, které pak byly obcí podány. Náležitosti specifikace dokumentace vozu vytvořil můj synovec a profesionální hasič Ladislav Dvořák. Děkuji i všem dalším, kdo se na jeho pořízení podíleli, mám z něho opravdu velkou radost,“ pronesl starosta Kolešovic Martin Dvořák a poté slavnostně předal klíče od vozu veliteli hasičské jednotky Pavlu Novotnému.

Po krátkém přednesu místních dětí následovalo rozsvícení vánočního stromku a vystoupení kolešovické skupiny Na tržišti, při kterém se místní občané zahřívali teplými nápoji a užívali si předvánoční atmosféru.