Staronovým starostou obce Roztoky se opět stal Vladimír Melč, který k plánům obce v dalším volebním období nastínil: „Plány máme velké ovšem naše finanční možnosti jsou dosti omezené. Dál bychom chtěli pochopitelně zajistit postupný, ale déle trvající rozvoj obce. Na ustavujícím jednání zastupitelstva jsme se dohodli na tom, že si řekneme, co bychom chtěli do společného volebního programu, který budeme teprve tvořit, vlastně dát.“

Roztoky jsou právě nyní ve fázi přípravy rozpočtu na příští rok. „Když jsme si vedle sebe daly do poměru čísla co bychom nutně potřebovali dělat a na co ve skutečnosti máme tak nám vychází disproporce dvou milionů korun. Rozpočet se tedy bude dělat velice těžko a bohužel i do budoucna bude rozvoj Roztok limitován tím jaké dotace obec dostane a nebo nedostane,“ zdůraznil Vladimír Melč s tím, že bohužel v posledních letech do Roztok moc dotací nepřišlo. „Uvidíme, zda nadcházející roky budou pro nás v tomto ohledu příjemnější nebo ne,“ dodal Vladimír Melč. Naprostou prioritou je pro ovšem pro roztocké stále ještě dostavba budovy integrované záchranné stanice.

Náklady na dostavbu budovy integrovaného záchranného systému by měly dle starosty Roztok Vladimíra Melče vyjít minimálně na deset milionů korun.
Letos do této dostavby už obec věnovala dva a tři čtvrtě milionu z vlastních prostředků.

„Původně jsme na příští rok počítali s další investicí ve výši zhruba jeden milión sedm set tisíc korun. Což by umožnilo dostavbu podkroví a zastřešení objektu. Ale v rozpočtu jsme našli pouze částku jeden milion korun. Budeme tedy bojovat na třetí pokus o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst. Dvakrát jsme byli neúspěšní. Uvidíme tedy, zda to letos vyjde,“ pokračoval Vladimír Melč.

Pokud by dotace nevyšla stavěla by dle Vladimíra Melče obec opět pouze za peníze z vlastních zdrojů, tedy postupně a několik let.

Sídliště

Další jednoznačnou prioritou, která se musí v Roztokách v nadcházejícím volebním období udělat je rekonstrukce vodovodních řádů na sídlišti. „Na rekonstrukci je navázána hned druhá priorita po které občané volají už několik let, a to je oprava místních komunikací na uvedeném sídlišti. Úprava tamní veřejné zeleně i veřejných prostranství. A pokud se toto vše zadaří, budeme se muset začít zabývat parkovacími místy. Aut neuvěřitelně přibývá a to je problém, který nás hodně trápí a nevíme zatím jak ho vyřešit, ale musíme se s ním začít zabývat,“ zdůraznil Vladimír Melč.

Silnice

Dá se říci, že tradiční každoroční stavební akcí je v Roztokách oprava jedné místní komunikace. V příštím roce bude zalita asfaltem cesta vedoucí od státní silnice kolem školky až k obchodu. V dalších letech by mělo přijít na řadu již zmiňované sídliště, náves v části obce zvané v Chaloupkách a spodní ulice od hotelu směrem ke starému závodu Permon.

A problém, který Roztoky trápí už dlouhodobě. „Jedná se o chodník pro pěší mezi spodní a horní částí obce. Je zde státní poměrně frekventovaná komunikace a chůze pěších je zde vysloveně nebezpečná. S tím bychom ke konci volebního období také něco rádi provedli,“ uvedl starosta Melč.

Karlov

„Ve volebním programu nesmíme v investicích zapomínat ani na část naší obce Karlov, kde je hlavním problémem zdroj a rozvody pitné vody. To nemůžeme opomenout,“ zdůraznil také Vladimír Melč, že všechny plány musí obec Roztoky uskutečnit ať už na ně dotační tituly budou nebo ne.

Škola

Postupně se bude také pracovat na stavebních a terénních úpravách v místní základní a mateřské škole. „Pokud to by se nám podařilo. Tak by se měly postavit i některá dětská hřiště. Doufáme, že v příštím roce se nám povede budovu základní školy zateplit a konečně obléci do nové fasády,“ konstatoval starosta. Z drobnějších akcí jsou to dále plány na rekonstrukci obou autobusových zastávek na Karlově. Zlepšení dopravního značení v Roztokách. Osadit měřič rychlosti a informační tabulky.

Obec čeká rovněž zdokonalování systému informování občanů o dění v Roztokách. „Musíme se naučit lépe využívat moderní komunikační prostředky a lépe třeba aktualizovat naše webové stránky. Myslím si, že blýská na lepší časy. V zastupitelstvu jsou nyní lidé, kteří toto zvládají a doufám, že nám s tímto pomohou,“ uvedl Melč.

Národní park

Starosta ještě upozornil na zajímavý bod ve volebním programu, který přinesli nově zvolení zástupci obce: Pokud by se mělo dále jednat o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, tak, že by požadovali veřejné projednání. „Rozhodně se nebráním tomu, pokud tento problém nastane, aby se o něm veřejně jednalo a hovořilo,“ zdůraznil starosta.