V některých obcích bylo navrženo ke zrušení až padesát procent spojů. Toto ožehavé téma v pátek zcela naplnilo obřadní místnost Městského úřadu v Novém Strašecí starosty obcí Rakovnicka při jednání se zástupci Středočeského krajského úřadu.

Důvodem k radikálnímu kroku bylo omezení rozpočtu Středočeského kraje na zajištění dopravní obslužnosti o dvacet pět procent oproti loňskému roku. Ve spolupráci s autodopravci byly vytipovány linky nevytížené a duplicitní, například s vlaky. Protože Rakovnicko má hodně obcí s malým počtem obyvatel, potřebu autobusů podle počtu cestujících nelze jednoznačně určovat.

Kraj dotuje asi deset tisíc spojů. V první fázi se počítalo s návrhem zrušit zhruba osmnáct set spojů. „To je velké množství,“ uvedl František Mráček, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje. „Mohlo dojít k přemrštěným opatřením, proto jsme čekali na připomínky starostů a byli připraveni situaci s nimi řešit, aby nedošlo k poškození obcí,“ doplnil Mráček.

Starostové se shodli na tom, že na připomínky a řešení situace s autodopravci zbývalo málo času. Podle senátora Marcela Chládka kraj nemůže dotovat spoje, které jsou plně obsazené. „Dotace patří těm spojům, které plné nejezdí a je třeba je zachovat kvůli dopravě obyvatel do zaměstnání.“

Přesto například u linky směrem na Kolešovice by měly přestat jezdit v původním návrhu autobusy z odpolední a na noční směnu. Dalšími nejvíce postiženými obcemi jsou Kozojedy a Kroučová, odkud lidé dojíždí za prací i do škol do Ústeckého kraje.

„ČSAD Česká Lípa nám bez náhrady zrušila od 1. února autobusové spoje, kterými jezdili děti do škol a lidé do zaměstnání do sousedního kraje,“ upozornila starostka obce Kroučová Hana Hajná.

Odkázáni na své dopravní prostředky lidé ale nebudou. „Od 1. února převezme linku ČSAD Kladno,“ řekl ředitel Městské hromadné dopravy Kladno Luděk Landa. Problémem autobusových spojů mezi kraji se chce dále detailněji zabývat senátor Chládek. Podle něj je nepřípustné, aby autobusové spoje končily na hranici kraje. „Rozhodně se toto musí co nejdříve vyřešit,“ řekl senátor. Stále je možné podat připomínku na kraj Situace na Rakovnicku se již nyní trochu stabilizovala.

„Ještě ve čtvrtek jsme jednali se starosty Rakovnicka a podle jejich připomínek jsme upravili jízdní řády, například v Kolešovicích, a ty se dnes vylepují,“ informoval Pavel Kopřiva, jednatel firmy Anexia, která z velké části zajišťuje dopravní obslužnost na Rakovnicku.

Omezení spojů k prvnímu únoru nazvali zástupci kraje první etapou. O variantách zachovaných spojů lze stále ještě diskutovat. Do šestého března se budou dělat opravná dopravní opatření. Další tři měsíce se budou analyzovat připomínky i dopad na cestující. „Další radikální omezení spojů se ale neplánuje, starostové mohou neustále podávat připomínky,“ informoval Mráček.

Rakovnický okres patří k nejchudším okresům i k těm s nejmenší dopravní obslužností. Na konci tohoto jednání starostové obcí hned na místě předávali své požadavky ohledně omezení autobusových spojů Marcelu Chládkovi a také vedoucímu odboru dopravy Středočeského kraje Františku Mráčkovi.