Do řeky Berounky tak rakovničtí rybáři evakuovali převážně okouny a tlouště, a zpestřením jim bylo několik úhořů a jedna štika. „Pokud se něco nestane, tak hrozí dokonce úplné vyschnutí Rakovnického potoka do 2 let,“ varuje Petr Réc, zástupce hospodáře místní organizace Českého svazu rybářů v Rakovníku.

Za nuceným výlovem ryb stojí prý podle jeho slov nejen dlouhodobě nízký stav hladiny potoka v této části, ale i jeho zvýšené znečištění. Je až paradoxem, že v době, kdy v jedné části republiky sotva dozuřily povodně, v jiné její části hrozí vysychání potoka.

Nízký stav vody je podle Réce způsoben jednak množstvím vodních děl, které do koryta potoka nepropouštějí dostatečné množství vody, aby se hladina potoka udržela na přijatelné úrovni, a dalším činitelem je dlouhodobě se snižující hladina vody i na přítocích potoka.

Rakovnický potok je republikovým unikátem. Jedná se totiž o nejdelší potok v České republice. Od svého pramene u vsi Drahouš nedaleko Jesenice (v nadmořské výšce 577,7 m n. m.) k jeho ústí do řeky Berounky v Roztokách u Křivoklátu (240 m n. m.) měří 48,5 kilometru.

Z řeky Berounky putuje voda z Rakovnického potoka dále do Vltavy, Labe a končí v Severním moři. Jeho většími přítoky jsou z levé strany Kolešovický potok či Lišanský potok a z pravé strany Klečetná, Řeřišský potok, Petrovický potok, Jalový potok nebo Černý potok. Celková plocha jeho povodí měří 367,9 km2.

Po dobu vznikání článku si Rakovnický potok udržoval průtok stále pouze kolem 0,1 m3 za sekundu a stav hladiny mezi 31 až 34 centimetry. Situaci budeme dále sledovat.

Autor: Petr Surový