Obec Skryje bude letos žádat o dotaci z operační programu ministerstva životního prostředí na odbahnění a utěsnění rybníka, který leží u výjezdu z obce ve směru na Broumy. „Je tam děravé dno. Přes zimu tam sice nateče voda, ale v létě opět vyteče ven,“ popsal místostarosta obce Josef Jedlička. Jedná se o lokalitu, která je navržena do nového seznamu evropských významných lokalit Natura 2000.

Důvodem zapsání je výskyt ohrožených a tedy vzácných obojživelníků jako je čolek mlok či ropucha. „Při podávání návrhu budeme spolupracovat s Agenturu ochrany krajiny a přírody a se Správou CHKO Křivoklátsko, aby byl projektová dokumentace, kterou již máme hotovou byla v pořádku a sedla na potřeby zdejšího výskytu chráněných druhů,“ zdůraznil Josef Jedlička.

V této souvislosti je třeba připomenout, že v roce 2008 byly například ve Skryjích vynaloženy finanční prostředky z Programu péče o krajinu na ošetření jasanu ztepilého. U stromu byl proveden zdravotní, bezpečnostní a odlehčovací řez s ohledem na celkový habitus stromu, který tak vytváří významnou a esteticky hodnotnou dominantu obce.