Referendum je platné a závazné, neboť v něm hlasovalo minimálně 35 procent oprávněných voličů. Celkem se jich zúčastnilo 310 z celkových 768, z toho 15 hlasů bylo neplatných. Pro výstavbu se vyjádřilo pouze 13 občanů.

„Výsledky referenda respektujeme. Byli bychom rádi, aby se situace v obci uklidnila,“ vyjádřil se starosta obce Rynholec Jaromír Dyntar. Odpůrci hal se obávali především nárůstu hustoty dopravy na karlovarské silnici, ale také nadměrného hluku a prašnosti, ale také dopadu na životní prostředí. Tyto obavy vyjádřili společně se starosty okolních obcí na veřejné debatě, která se uskutečnila před referendem.

Několik dní předtím se uskutečnila také debata s investorem a občany. Společnost MSP Projekty upravila podobu zamýšleného projektu logistické haly. Nová verze projektu měla rozdělovat halu na dvě menší haly, přičemž jejich výšku plánovala snížit na 12 metrů z původních 21 metrů. V okolí areálu měla být ještě znásobena výsadba clony ze zeleně.

Snížit se měla také maximální dopravní zátěž ze 146 kamionů denně na 90 kamionů. Ani tyto kompromisy nakonec občany nepřesvědčily. Za prodej pozemku přitom měla obec získat více než 40 milionů korun, další peníze z daňových příjmů. Za utržené peníze plánovalo vedení Rynholce postavit novou školní budovu.