Původně měli vzít zastupitelé výsledky referenda, které dokumentují názor občanů, pouze na vědomí, avšak nakonec místostarosta Jan Bureš (Město pro rodinu) i zastupitel Jiří Verner (Společně pro NS) chtěli doplnit usnesení o dodatkový bod.

Jan Bureš navrhl uložit tajemníkovi města, aby připravil návrh změny územního plánu města, který by změnil využití ploch Z94, Z95, Z111 na plochy přírody a krajiny. Tento návrh by pak byl předložen výboru zastupitelstva města pro strategický rozvoj k vyjádření.

„Doplňující bod je apelem, že pokračujeme dál a možná na dalším zastupitelstvu bude následovat návazný krok, který povede k zahájení přípravy k pořízení změny územního plánu,“ vysvětlil místostarosta.

Opoziční zastupitelé předložili protinávrh, který vypracoval Pavel Novák (předseda Společně pro NS) a v němž ve zkratce požadovali, aby byl okamžitě s předběžným souhlasem zastupitelstva zahájen proces pořizování změny ÚP. „Měli bychom změnu územního plánu akcelerovat, tedy dát veřejnosti jasný signál, že se řídíme výsledky referenda a zahajujeme přípravné práce. Že dáváme mandát celému městskému úřadu k tomu, aby se začalo jednat tímto směrem,“ uvedl Jiří Verner.

Více než půlhodinová debata nakonec ke shodě nevedla. Mimo jiné bylo vytýkáno, že návrhy byly podány příliš narychlo a shoda nepanovala ani nad některými použitými pojmy. Nakonec byly oba dodatky předkladateli staženy a zastupitelé se dohodli, že se postup změny územního plánu vrátí k projednání na strategický výbor.