Nový pomník, umístěný v sousedství radnice a navržený architektem Miroslavem Veverkou, nahradil trojici pamětních desek připevněnou na budově radnice.

Při opravě radnice musely být desky sejmuty a tehdy se ukázal jejich špatný stav, který nedovolil vrátit je po dokončení opravy radnice na původní místo.

Místní zastupitelé se proto rozhodli pro odvážné řešení – vybudovat nový, samostatný pomník.
Díky zapojení obce v Místní akční skupině Rakovnicko se Čisté podařilo získat na uskutečnění tohoto záměru více než sedmisettisícovou dotaci z Programu rozvoje venkova (osa IV. LEADER).
Výběrovou komisi oslovilo především předsevzetí obce spojit výstavbu památníku s osvětovým projektem Příběhy obětí válek, jehož podstatou je pátrání žáků školy v Čisté po osudech lidí, vyjmenovaných na památníku.

Děti pátrání pohltilo. Pojmenovaly se „historici" a se svou první společnou prací nazvanou Osudy a každodennost života lidí v období 1. a 2. světové války zvítězily v červnu letošního roku v soutěži Minulost hrou, kterou vyhlásilo o. s. Propolis Chříč.

Mladí historici z Čisté nechyběli ani na slavnostním předání nového pomníku a jejich vystoupení, ve kterém shrnuli své dosavadní pátrání, při kterém jim často běhal mráz po zádech a slzy vstupovaly do očí nad utrpením, které lidem přináší válka, patřilo k nejemotivnějším chvílím této nevšední události.
K programu slavnostního předání nového památníku občanům přispěla i Rakovnicko o. p. s. komentovanou vycházkou po stopách válečné historie v Čisté.

Provázel Roman Hartl, účastníky vycházky zavedl mimo jiné před dům na Vrchlického náměstí, který za 1. světové války sloužil jako záložní vojenská nemocnice, ukázal jim prohlubeň v podstavci kříže, kterou vyryla střela z kulometu spojenecké stíhačky v dubnu 1945 a před místním mlýnem připomněl tragický osud židovské rodiny Arnsteinů, zavražděné v nacistických koncentračních táborech.