„Dotaci jsme podávali s pomocí Místní akční skupiny Rakovnicko a už ji máme schválenou. Jedná se o sedm milionů korun. Nyní budeme dělat výběrové řízení a někdy na podzim bychom chtěli začít s opravou této památkové budovy bývalých stájí v areálu hostince,“ nastiňuje starostka městyse Kněževes Alena Králičková.

Přeměna stájí v objektu čp. 102 na Václavském náměstí v Kněževsi na komunitní centrum i muzeum.Zdroj: archiv městyseOpravy objektu jsou rozděleny na několik etap. Jen první etapa – statické zajištění objektu, která zahrnovala také kanalizaci, elektroinstalaci a úpravu schodiště, vyšla městys na 1,3 milionu korun.

Druhá etapa se týká přestavby objektu na komunitní centrum a informační centrum s výstavním prostorem v prvním patře. V druhém patře bude v rámci třetí etapy vybudována studovna, čítárna, a galerie.

Ve čtvrté etapě bude opravena sušárna, postaven výtah a upraví se fasáda objektu včetně venkovního areálu.

V hostinci se léta obchodovalo s chmelem a objekt byl chmelařským centrem celé oblasti. Přijížděli sem obchodníci, kteří se zde ubytovali a ustájili tu koně. Proto by expozice měly být zaměřeny na chmelařství. „Vzhledem k tomu, že budovu nelze příliš zatížit, jednalo by se spíše o drobné předměty a dokumenty,“ poznamenala před časem starostka.

V Kněževsi se již nachází Muzeum lidových krojů a železniční muzeum.