Správa železnic už poslala středočeskému krajskému úřadu příslušnou dokumentaci. Jde o první z kroků, které mají dospět k zahájení stavby. V takzvaném zjišťovacím řízení teď bude středočeský úřad řešit, zda bude nezbytné posuzovat zamýšlenou stavbu z pohledu jejího vlivu na životní prostředí.

„Umístění záměru vychází ze situace hodnocení rizika stávajícího provozu na železniční trati,“ stojí v dokumentu Správy železnic. Tunel, jímž železniční koridor prochází, byl uveden do provozu v roce 1870. I přes několik rozsáhlých oprav je ve velmi špatném technickém stavu a vyžaduje řešení. V sedmdesátých letech minulého století se jeho stav zhoršil natolik, že hrozilo jeho zborcení. Tehdy bylo provedeno podskružení ostění a výdřeva je od té doby průběžně vyměňována. Zdivo obou portálů je však zvětralé a vydrolené.

V úseku jsou dva železniční přejezdy, jeden z nich má být zcela zrušen, druhý zůstat.

Záměr projektu ale ještě není hotov, ani neprošel centrální komisí.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové bude tunel zachován, ale nebude se využívat. „Tunel bude v rámci stavby pouze zajištěn z hlediska bezpečnosti,“ potvrdila Friebová a připomněla, že postradatelný materiál opuštěné trasy včetně tunelu bude využit správou tratí.

Během stavby by nemělo dojít k téměř žádným výlukám. „Provoz bude zachován. K vyloučení dojde jen po nezbytnou dobu přepojení na novou trasu koleje,“ dodala Friebová.

Modernizace vlakového nádraží

Správa železnic řeší rovněž modernizaci rakovnického vlakového nádraží, o kterou místní usilují. Budova se sice pyšní novou fasádou a upravenými prostorami, ale jinak je nádraží téměř stejné jako dříve. Rakovničtí požadují modernizaci nástupiště, stejně jako v nedalekém Berouně. Sepsali i petici, kterou zaslali ředitelství Správy železnic i vedení Středočeského kraje.

„Rekonstrukce železniční stanice v Rakovníku byla v přípravě už před peticí. Aktuálně máme schválený záměr projektu Centrální komisí ministerstva dopravy, příprava stavby bude pokračovat dokumentací pro územní rozhodnutí,“ potvrdila mluvčí Správy železnic.