„Stavět by se tak mohlo v nejlepším případě počátkem listopadu," informoval Pavel Souček.

Kanalizační síť a také čistírny odpadních vod by měly vzniknout v celkem pěti obcích Hřebečníkách, Všetatech, Panoším Újezdu, Slabcích a Krakově. Vše by mělo být postaveno za částku bezmála 140 milionů korun bez DPH. Vítěz vzešel z elektronické aukce, která se uskutečnila ve středu. Do ní postoupily celkem dvě firmy.

„Do výběrového řízení na zhotovitele stavby se nakonec přihlásily celkem dvě firmy, ačkoliv o zadávací dokumentaci projevilo zájem osmadvacet firem. Obě firmy pak splnily potřebná kritéria a postoupily do druhého kola, tedy do elektronické aukce," řekl Pavel Souček.

Balkánští mají již také vybranou firmu na technický dozor investora a také pro koncesní řízení.

K řešení je stále spolufinancování projektu. Už brzy by měli starostové dotčených obcí obdržet konkrétní nabídky od finančních ústavů a rozhodnout, pro kterou z nich se rozhodnou.

„Budeme muset svolat mimořádnou členskou schůzi, a to právě kvůli potvrzení zhotovitele projektu," nechal se slyšet Pavel Souček. Původní plánovaná schůze totiž má být až v prosinci, a to je pozdě.

Čistírny odpadních vod a také kanalizační sítě by měly být hotové nejpozději v průběhu příštího roku. Na projekt Odkanalizování mikroregionu Balkán získal mikroregion dotaci od Státního fondu životního prostředí ve výši sto osmdesát dva milionů korun.