Společenství Androméda má ve Velké Chmelištné velké plány. V dohledné době by zde mělo pod jeho taktovkou vzniknout sanatorium a hospic.

Sdružení ve Velké Chmelištné koupilo od restituenta objekt kulturního domu, ve kterém v současné době buduje zázemí pro hospic svatého Antonína a sv. Terezky. Do dalších plánů zapadá i výstavba sanatoria na přilehlé zhruba čtyř hektarové ploše.

Pozemky
„Pozemky mají z části koupené. Zbylá výměra plochy je stále obecní, ale na základě předložení projektové dokumentace a stavebního povolení, jsme ochotni jim je odprodat,“ informoval starosta Velké Chmelištné Karel Vožeh. Podle dostupných informací by měl být areál plně funkční, a to i po stránce inženýrských sítí. V objektu mají v plánu zřídit prodejnu potravin, která bude sloužit i široké veřejnosti. Pro potřebné klienty se počítá s rehabilitačním zázemím, s možností práce například v zámečnické dílně, ve vazárně květin a podobně. „Areál bude celý obklopen zelení. Má tam vzniknout park s vodními plochami. Chceme, aby náves byla s parkem propojena,“ sdělil Vožeh. Podle slov starosty má tato akce pro obec velký přínos. „Počítáme, že se tak třikrát znásobí počet obyvatelstva. Vždyť hospic se sanatoriem má mít včetně zdravotního personálu 70 zaměstnanců. V současnosti kupujeme pozemky od soukromníků. Ty poté vyčleňujeme na parcely pro výstavbu rodinných domů,“ konstatoval starosta.


Dokončení

Výhledově by měl být celý rozsáhlý projekt dokončen někdy kolem roku 2010. „Je to velké sousto. Záleží na dotacích od ministerstva zdravotnictví. I kdyby to bylo v roce 2012, tak díky za to,“ dodal na závěr Vožeh.