Manažer Akademie techniky Miroslav Vrána uvedl, že v současné době už je připravena stavební část projektu, dojde ale ještě k aktualizaci. „Kvůli tomu, co se dělo minulý rok na trhu,“ vysvětlil a dodal, že termín realizace závisí také na dotačních výzvách.

Podle ředitelky Bohumily Koutecké začala škola spolupracovat s Akademií techniky právě v době, kdy škola modernizovala své prostory. „Začali jsme dělat tyto činnosti v rámci moderních technologií, spolupracujeme na projektových dnech, Miroslav Vrána nám tu dělal projekt Šablony II v družině. Děti měly odborníka ve výuce a několikrát byly i u něho v akademii,“ připomněla ředitelka.

„Snažíme se implementovat nové vzdělávací pomůcky a podpořit pedagogy, aby moderní cestou pomohli tomuto vzdělání v rámci průmyslu 4.0 i v okrajových částech regionu. Stejný princip je už v čistecké a jesenické škole,“ vysvětlil Vrána.

Akademie techniky podporuje vzdělávání také volnočasovými aktivitami. Na základě spolupráce s Místní akční skupinou Rakovnicku se podařilo vybudovat centrum Akademie techniky v Rakovníku, které odpoledne pravidelně navštěvují děti ze spolupracujících škol. I v té šanovské se žáci vzdělávají v moderních technologiích ještě před realizací zamýšleného projektu. „Myslím, že nastává doba, kdy nám svět uniká, a my bychom na to chtěli reagovat. Proto jsem rád, že školy podporují výuku v moderních technologiích,“ dodal Vrána.