Ekologické semináře pro starosty obcí Středočeského kraje začnou v druhé polovině září.
Díky podpoře Státního fondu životního prostředí uskuteční nezisková organizace Agentura Koniklec, o. s. cyklus seminářů pro menší a střední obce ve Středočeském kraji „Praktická a cílevědomá ochrana životního prostředí“. Semináře se budou konat v období od druhé poloviny září 2008 do ledna příštího roku.
Starostové, zastupitelé a úředníci se během seminářů dozvědí jaké jsou aktuální požadavky na menší a střední obce v oblasti ochrany ovzduší, vod, likvidace odpadů, ochrany zeleně, územního plánování - celkem čtrnácti oblastech ochrany životního prostředí. Součástí seminářů bude i přehled aktuálních možností financování ekologických opatření v těchto obcích,“ vysvětlil ředitel pořádající Agentury Mirek Lupač.

Z průzkumu Rakovnického deníku vyplynulo, že by valná většina starostů Rakovnicka měla o cyklus přednášek zájem ovšem nejsou si zatím jistí, zda nabídky využijí.
Určitě je to zajímavý počin, ale zřejmě to časově nebudu stíhat. Možná, že bych jednu či dvě přednášky mohl stihnou. Jsou tam témata, které bychom určitě využili u nás. Například nelegální skládky v lesích a možný právní postih těch osob, které si les pletou se smetištěm,“ uvedl například starosta obce Městečko Jaroslav Gorčík.
Projekt odborně zajišťuje patnáct lektorů s odpovídajícím vzděláním a bohatou praxí v oboru. Podstatná část z nich má za sebou zkušenosti z různých úrovních veřejné správy.


Cyklus se skládá ze čtyř seminářů, které pro dobrou dostupnost pro obce z celého území kraje probíhají nezávisle na sobě na třech různých místech – v centru Lomikámen v Berouně, Podblanickém ekocentru Vlašim a Polabském ekocentru v Nymburce.
Agentura Koniklec srdečně zve všechny zájemce na internetové stránky http://obce08.koniklec.cz, kde jsou uvedeny podrobné informace, a kde je možné se na semináře přihlásit.
Přesto, že jsou semináře určeny zejména zástupcům obcí, rádi mezi účastníky přivítáme i členy neziskových organizací a další zájemce z veřejných institucí ve Středočeském kraji,“ zdůraznil na závěr Mirek Lupač.