Už tradicí se pomalu stává i zdejší štědrovečerní mše, kterou zde sloužil již po několikáté Pavel Budský z Prahy-Čakovice. I letos zde vystoupily zdejší ženy, které mši obohatily zpěvem koled a dalších vánočních písní. Kromě nich zde letos hostovaly i dvě vynikající přespolní zpěvačky. Toto příležitostné pěvecké těleso si dalo název New House Christmas Choir. Účast na mši i přes nepříliš příznivé počasí byla i letos poměrně vysoká.

Sbírka

Poslední akcí tohoto období byla Tříkrálová sbírka, která zde probíhá již pátým rokem. I ona se pomalu stává zdejší tradicí a občané Nového Domu a přilehlých osad koledníky už očekávali. Výtěžek sbírky ve výši 6 389 korun byl předán na obecním úřadě vikáři Jánu Petrovičovi, který je prostředníkem pro odevzdání peněz Charitě České republiky, a bude použit na stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově, na provoz Azylového domu sv. Terezie v Praze 8 Karlíně, na podporu chudých dětí v Bělorusku a na stavbu základní školy v Kitule – Uganda. Tyto projekty podpoří Arcidiecézní charita Praha.

Tříkrálová sbírka byla tečkou za adventním a vánočním obdobím. Organizátoři sbírky děkují všem lidem dobré vůle, jejichž štědrost přispěje lidem v těžkých životních situacích.

Za novodomské ženy a zároveň organizátorky akcí
Lada Razímová a Pavla Hlavsová