Město bude v příštím roce hospodařit se schodkem 128,2 milionu korun. Schodek je zajištěn a pokryt z peněz uložených na běžných účtech města. Podle odhadu očekávaných skutečností v loňském roce na účtu zůstane třicet milionů šest set šedesát šest tisíc korun.

V příštím roce bude město hospodařit s částkou 134,7 milionu korun, výdaje činí 159,9 milionu korun jen pro srovnání: v letošním roce hospodařilo město Nové Strašecí s částkou 95,8 milionu korun.

Největší investiční akcí bude v příštím roce rekonstrukce základní školy, která začala už letos na podzim. Celkové náklady na vybudování přístavby školy činí 87,3 milionu korun. Město získalo dotaci téměř 80 milionů korun. V letošním roce bylo třeba prostavět 24 milionů korun, v tom příštím to bude 30 milionů. Rekonstrukce by měla skončit v roce 2018.

Rozšíření prostor budovy školy ale není jediná větší investiční akce, kterou Novostrašečtí chystají. „Budeme stavět další část kanalizace a novou čistírnu odpadních vod ve městě. Získali jsme více jak třímilionovou dotaci na nové chodníky v ulici Čsl. armády. Další akcí je pak zateplení školní jídelny. Tady jsme dostali dotaci téměř tři miliony korun," řekl Deníku starosta města Karel Filip (ČSSD) s tím, že v rozpočtu jsou na zmíněné akce vyčleněné peníze nutné pro finanční spoluúčast města.

I přes velké investiční akce město nepočítá s tím, že by se některé investice odložily. „Na stavbu kanalizace a čistírny bychom si vzali úvěr," dodal starosta.