Opravdu, mohl přijít každý. Na pozvánce totiž stálo: Na schůzi Sedmnácté základní organizace Českého svazu ochránců přírody RAK Rakovník jsou zváni nejen její členové, ale také její příznivci. Sedmnáctka totiž slavila pětadvacáté výročí svého založení.

„Naše organizace vznikla v listopadu devatenáct set osmdesát šest. Jenže na konci loňského roku už nějak nevyšel čas, proto jsme se tu všichni sešli až teď,“ řekl v úvodu předseda organizace Jiří Chobot Pšenčný.

Hned po všech oficialitách se rozběhl zábavný kvíz, který si předseda coby zakládající člen a jeden z největších pamětníků pečlivě připravil.
Skládal se z několika kol po pěti více či méně záludných otázkách: „Kde se odehrála ustavující schůze organizace? Kolik bylo tenkrát zakládajících členů? Co vzácného se rozbilo při budování naučné stezky Kounovské řady? Které nářadí dalo nejvíce zabrat při stavbě naučné stezky Jesenicko? Kde byla zakoupena první motorová pila? Kolik vlastnila organizace motorových vozidel?“

S těmito odpověďmi si lépe poradily „staré struktury“, čili zakládající členové a spol. Ale díky tomu, že se sedmnáctka stále věnuje mládeži, pořádá letní tábory pro děti, vede kroužek mladých ochránců přírody, má ve svých řadách početné zastoupení i těch mladých. Ti si zase hravě poradili s otázkami typu: „Co bylo loňským ústředním tématem letního tábora na Velečíně? Kdo tam dělal nejvícekrát hlavního vedoucího? Kteří vedoucí to budou v letošním roce a podobně.

Zábavný kvíz se nakonec rozehrál v lítý souboj mezi mladými a starými. Nakonec se tak i sami rozsadili, takže když se příchozí mladý hrnul ke starým, byl odpálkován slovy: „Sem si nesedej, jdi k mladejm!“ Nebo taky obráceně, což bylo horší. Nakonec nejlépe zabodovalo po zásluze družstvo se zakládajícím členem Františkem Haklem.

O vítězství stejně vůbec nešlo. Po každém kole se promítaly jako důkazní materiál staré fotografie či videa, například z Otvírání studánek na Bartoňském rybníce v roce 1992. Nebo z oslav Dne Země, kdy stál uprostřed Husova náměstí v Rakovníku vojenský hangár proměněný v ekostan. Celý kvíz se tak vlastně proměnil v krásné vyprávění a vzpomínání.

Ve stejném duchu se nesl celý večer. Klub se zaplnil lidmi, kteří si měli co říci. Proto se povídalo, vzpomínalo. Když se potom některé přítomné mladé i staré struktury chopily svých hudebních nástrojů, večer neměl chybu.
Podrobnosti o tom, jak to tenkrát bylo a jak je to dnes, vám přineseme v rozhovoru s předsedou organizace a zároveň zakládajícím členem Jiřím Chobotem Pšenčným v některém z příštích vydání Rakovnického deníku.

Něco z historie

17. základní organizace ČSOP Rak Rakovník vznikla na konci roku 1986. Zakládajících členů bylo tehdy 12. Členové pořádali a pořádají různé výlety a expedice podle hesla bývalé organizace TIS „Poznej a chraň“. Také pracovali na několika projektech, například záchrana jilmů či nyní mapování výskytu orchidejí. Soustavně se věnují mládeži. Každoročně pořádají dětský tábor na Velečíně a vedou kroužek Mladých ochránců přírody.

První motorovou pilu zakoupili za bony v Tuzexu na Mládežnické v Praze. Na jesenické naučné stezce byl největší problém s vodováhou. Při budování kounovské naučné stezky se rozbil vzácný džbánek od místní, tehdy už nežijící keramičky, který zapůjčil žížnivým ochranářům její manžel.