Hejtmanka Petra Pecková avizovala, že účelem setkání má být vytvoření dotačního programu jen pro obce, aby byl schválen do konce funkčního období. „Rádi bychom, aby v případě, že bude národní park bude vyhlášen, měly obce ze strany kraje nějakou jistotu podpory, protože po zářijových volbách může být nové zastupitelstvo a klidně zcela nová Rada kraje,“ avizovala ještě před setkáním hejtmanka.

V písemné reakci pozvaných obcí zaznělo, že vyhlášení Národního parku Křivoklátsko je v regionu plošně odmítáno. Bylo upozorněno, že spíše než k vypracovávání dotačních titulů na sporný projekt národního parku, by mělo vedení Středočeského kraje přistoupit k debatě s obcemi a snažit se přinejmenším pochopit důvody, které vedou k jejich nesouhlasu.

„Paní hejtmanku jsme v otevřeném dopise upozornili, že Středočeský kraj byl především iniciátorem dopracování odborných podkladů k vyhlášení národního parku. Z námitek podaných v rámci meziresortního připomínkového řízení ale vyplývá, že podklady nebyly zpracovány odpovídajícím způsobem,“ uvedla předsedkyně Svazku obcí Křivoklátska Iveta Kohoutová.

Ministerstvo financí například podle ní v zásadní připomínce uvedl, že Závěrečnou zprávu RIA nepovažuje za dostatečně zpracovanou, neboť výběr navržené varianty nevychází z relevantního vyhodnocení nákladů a přínosů obou variant, ale z prostého konstatování potřeby zachování a obnovy přírodních lesních ekosystémů. „V materiálu není dle našeho názoru jednoznačně popsáno, v čem je současná ochrana ve formě CHKO, a zvláště chráněných území nedostačující,“ pokračovala Kohoutová.

„V podobném duchu se vyjadřuje ministerstvo zemědělství a ministerstvo pro místní rozvoj. Obě poukazují nepodloženost záměru a absenci variantního řešení, což jsou argumenty, které jako představitelé místních samospráv na Křivoklátsku vznášíme dlouhodobě“, doplnil starosta obce Broumy Petr Jirka.

I přes avizovaný nesouhlas s agendou sestavování dotačních titulů se setkání v Broumech uskutečnilo, ovšem debata se týkala pouze možných dotačních titulů, a tak se 25 z přítomných 30 obecních zástupců rozhodlo sál opustit.

„Dopředu jsme avizovali, že se chceme bavit o spornosti celého záměru, že nás zajímá názor paní hejtmanky na posílení role samospráv v národních parcích, splavnost řeky Berounky procházející parkem a další. Tuhle debatu ale paní hejtmanka neumožnila“, uzavřela předsedkyně Kohoutová.

K debatě se na svém twittrovém účtu vyjádřila i samotná hejtmanka Petra Pecková. „Mělo to být jednání, o které sami stáli starostové na setkání s panem prezidentem Pavlem při jeho návštěvě na Křivoklátsku. My jsme jejich požadavku vyhověli. Aby se následně ukázalo, že jediné o co stojí, je další nekonečná debata: My národní park nechceme, vaše argumenty jsou špatné, ty dobré jsou jedině naše, vaši odborníci nemají pravdu, tu mají jen naši odborníci… Takových jednání jsme už absolvovali fakt mnoho. U mě v kanceláři, v lesnické škole v Křivoklátě s panem ministrem,“ uvedla hejtmanka. Ta dále uvedla, že s tímto podle ní nekonstruktivním přístupem už zkušenost má. „Už jednou tohle obce udělaly, když jsme v roce 2023 zorganizovali velké jednání na kraji s obcemi a ministerstvem životního prostředí, kde jim měly být vysvětleny podrobnosti a všechny argumenty. Diskutoval chtěly, ale pak jednání zabojkotovaly. Dorazila tehdy jedna paní starostka,“ uvedla.

Ve středu v Broumech jich nakonec zůstalo pět. „Kdyby to řekly obce rovnou, mohli jsme ušetřit 12 tisíc z veřejných peněz, které jsme zaplatili na základě požadavku obcí, aby se jednání konalo v Broumech v sokolovně a s pěti obcemi, které pracovaly konstruktivně, jsme se mohli sejít na úřadě,“ uzavřela.