RENATA ŠILHÁNKOVÁ

Nejjasnější je planeta Venuše a druhou planetou, méně jasnou, je planetární gigant - Jupiter. Venuše je nyní Večernicí. Obě planety se každým dnem k sobě pomalu přibližují /denně asi o 1°/ až 1. prosince budou k sobě nejblíže. Samozřejmě se toto přibližování děje pouze zdánlivě a to na nebeské klenbě. Ve skutečnosti obě planety dělí vzdálenost asi 4.8 AU (AU je zkratka pro astronomickou jednotku, což je střední vzdálenost Země – Slunce, tj. asi 150 milionů km). V souhvězdí Střelce obě tělesa tvoří zajímavé a nápadné seskupení, ke kterému se přidá po Novu (začíná 27.11. v 17 h 55 min) i tenký srpek Měsíce.


V pondělí 1. prosince nastane zákryt planety Venuše Měsícem. Je to nejpozoruhodnější úkaz, který ve spojení s Venuší v letošním roce spatříme a současně je to na 4 roky poslední zákryt planety Měsícem. Pokud nám bude přát počasí dojde večer nad jihozápadním obzorem ke skutečně velkolepé podívané. Měsíc ve fázi úzkého srpku (před první čtvrtí), zakryje planetu Venuši, jakožto třetí nejjasnější objekt na obloze. Celé toto představení bude z nedaleké vzdálenosti na nebeské klenbě (bude vpravo nahoře vzdálen asi 2°) sledovat Jupiter, jakožto největší planeta Sluneční soustavy. Vzácný úkaz bude dobře viditelný i pouhým okem. Zajímavý zážitek nám poskytne pohled dalekohledem, kdy uvidíme nejen povrch našeho souputníka, ale i samotný kotouček Venuše, který postupně vstoupí za temnou stranu Měsíce a na konci zákrytu se vyhoupne zpoza jeho osvětlené strany. Výstup se uskuteční již nízko nad obzorem. K pozorování úkazu můžete navštívit některou z blízkých hvězdáren.

Hvězdná mapa - prosinec 2008 - 21 hodin


Proč je to tak vzácný úkaz a proč k němu nedochází častěji?

Měsíc se pohybuje na obloze směrem k východu, za hodinu se oproti hvězdnému pozadí posune asi o průměr svého kotouče. Tento den bude mít na své cestě rande s planetou Venuší. Vzácnost úkazu je dána tím, že oběžná dráha Měsíce je k ekliptice /což je rovina, po které obíhá Země okolo Slunce/ skloněna o 5,1°, zatímco Venušina dráha jen o pouhé 3,4°. Z toho plyne, že se obě tělesa častěji na obloze minou, než aby se těsně setkala, nebo dokonce došlo k jejich zákrytu.

Kdy úkaz nastane?

Začátek úkazu nastane v 17 h 12 min SEČ. Za více jak hodinu se Venuše objeví u osvětlené části měsíčného kotouče. Výstup ze zákrytu a tím konec úkazu nastane v 18 h 26 min SEČ.


Kde úkaz pozorovat?

Vzhledem k tomu, že představení se bude odehrávat nízko jihozápadním obzorem, bude nutné si vybrat pozorovací stanoviště s dobře odkrytým výhledem na tento obzor. Konec úkazu nastane v 18 h 26 min tj. přibližně půl hodiny před západem Měsíce /tento den zapadá v 18 h 58 min/, což znamená, že výstup Venuše se odehraje opravdu nízko nad obzorem a pozorování bude rušit znečištěná a neklidná atmosféra Země. Jihozápadní obzor by tedy neměl být rušen stromy, městem, plusem pro pozorování bude vyjet do vyšších nadmořských výšek, kde znečištění atmosféry je menší.


Jaký tento zákryt bude a co vlastně spatříme?

Zážitek ze samotného úkazu se bude lišit podle toho jestli ho budeme sledovat pouhým okem a nebo jestli k pozorování použijeme dalekohled.
Pro pozorovatele pouhým okem, je to výjimečná příležitost, pokusit se Venuši spatřit, před začátkem úkazu, na denní obloze. Planetu Venuši uvidíme jako nejjasnější „hvězdičku“, která se pomalu přibližuje /samozřejmě pouze při pohledu ze Země/ k srpku Měsíce – pokud budeme mít štěstí spatříme i popelavý svit neosvětlené části jeho polokoule. Asi 2 minuty před začátkem úkazu se nám bude zdát, že se Venuše přilepila k neosvětlené části Měsíce. Pak se bude její jasnost zmenšovat až po cca půl minutě zmizí za jeho neosvětlenou stranou. Více jak hodinu bude obzor zdobit pouze srpek Měsíce s Jupiterem, který bude vpravo nahoře. Pak se u osvětlené strany Měsíce začne nenápadně objevovat Venuše, její jas bude opět asi půl minuty stoupat až se vyhoupne celá. Právě v tomto okamžiku bude tenký srpek Měsíce připomínat část prstenu, ozdobeného jasným diamantem. Planetu Jupiter i když se jedná o největší planetu Sluneční soustavy spatříme pouhým okem pouze jako jasnou „hvězdičku“.


Pro majitele dalekohledů bude samotné pozorování úkazu pomocí přístroje zajímavějším zážitkem. Už triedrem bude nalezení Venuše za denního světla podstatně jednodušší, než její spatření pouhým okem. Dalekohledem /pokud bude mít přiměřené zvětšení/ spatříme nejen detaily na měsíčním disku /krátery, pohoří/, ale také osvětlenou část samotného kotoučku planety. Venuše bude mít fázi srpku – D, po první čtvrti. Měsíc bude též dorůstat a proto jeho osvětlená část bude mít tvar úzkého srpku – D /fáze První čtvrt nastane 5.12. ve 22 h 26 min/. Při pohledu dalekohledem dojde k setkání dvou srpků, které jsou orientovány stejným směrem, tj. ke zdroji světla – ke Slunci. Srpek Měsíce se bude přibližovat k Venuši. Její srpek se svou oblou částí začne pomalu ztrácet za neosvětleným okrajem měsíčního kotouče. Celý vstup bude trvat /jak jsem se již zmínila/ přibližně půl minuty. Za více jak hodinu se pomaloučku Venuše začne objevovat u osvětlené části měsíčného kotouče. Pro pozorovatele vybavené dalekohledy nastane asi čtvrthodinové období nejkrásnějšího pohledu – maličký srpek Venuše bude v těsné blízkosti velkého měsíčního srpku. V počáteční půlminutě výstupu bude srpek Venuše těsně přilepený na měsíční.


Co uvidím dalekohledem na planetě Jupiter?


Při pozorování zákrytu Venuše Měsícem budeme mít přibližně hodinu čas, kdy Venuše bude zakryta Měsícem, na pozorování planety Jupiter. Zajímavostí, jež se odhalí již při pohledu malým dalekohledem /triedrem/ jsou nesporně Jupiterovi měsíce, jejichž poloha se mění v důsledku oběhu kolem planety. V blízkosti tohoto planetárního gigantu lze pozorovat celkem čtyři jeho největší měsíce. Jmenují se Io, Ganymed, Europa a Kallisto. Jako první je spatřil v roce 1610 Galileo Galilei. Pokud budeme planetu pozorovat větším dalekohledem spatříme i dva oblačné pásy v atmosféře planety.


Kdy nastane další pozorovatelnýzákryt?

Po letošním zákrytu Venuše nás čeká čtyřletá přestávka. Další zákryt planety Sluneční soustavy Měsícem nastane nad územím ČR až 15. července 2012 kdy v ranních hodinách Měsíc zakryje planetu Jupiter.


Myslím, že se máme na co těšit a musíme jen doufat, že nám bude přát počasí a budeme mít trošičku toho astronomického štěstíčka.
Přeji všem jasnou oblohu a krásné zážitky při pozorování.