„Jsem stále přesvědčen, že stávající procedura není dostatečná. Zápis by neměl být brán na vědomí, ale schválen," trval na svém zastupitel Miloslav Kubínek. Podle jeho tvrzení totiž jsou mnohdy v zápise formulace a věci, které by mohly být ve výsledku velmi důležité v případě řešení některých možných problémů. I proto Miloslav Kubínek trval na tom, aby zápis z jednání zastupitelstva mohl správně posloužit jako listinný důkaz. „V definici by mělo zaznít, že zápis odpovídá průběhu jednání. Rozhodně by se tím mělo zaobírat právní oddělení města," vyzval opoziční Miloslav Kubínek.

S jeho názor však koaliční zastupitelé nesouhlasili, stejně jako tajemnice Městského úřadu Rakovník Eliška Holková. Podle ní je zápis tvořen podle zákona. Ta zastupitelům sdělila, že přesnou podobu zápisu určuje zákon o obcích jen velmi stroze. „Náš zápis odpovídá zákonu," poznamenala tajemnice Eliška Holková. „Vše řeší jednací řád zastupitelstva města. Se zápisem se pracuje až poté. Důležitá jsou usnesení v zápise, diskuze je nad rámec. Kdokoliv může k polemice zde dát připomínky. Ověřovatelé zápisu svým podpisem stvrzují, že jsou v pořádku usnesení," reagoval na slova opozičního zastupitele Miloslava Kubínka starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl (ODS).

Do diskuze se poté připojil ještě Miloslav Blecha (ODS). Ten připomněl, že proto, aby mohly být zaznamenány také diskuze, museli by si ověřovatelé zápisu vyslechnout zvukový záznam. „Ale stejně nebude přepis nikdy úplně přesně, takže to bude vždy subjektivní názor. Proto je zde opravný mechanismus," sdělil Miloslav Blecha.

Miloslav Kubínek navíc na toto téma otevřel diskuzi údajně kvůli tomu, že si myslí, že se možná celé roky dělala chyba. „Chci mít jistotu, že ta procedura, kterou se zápisem provádíme, je správná," nechal se slyšet Miloslav Kubínek.

Zároveň však upozornil, že stále trvá na tom, že starosta města Zdeněk Nejdl překročil během prosincového zasedání předních představitelů města svoji pravomoc, když hovořil o tom, co se bude a nebude v novém roce v Rakovníku stavět. „O těchto věcech totiž nerozhoduje pan starosta, ale zvolený orgán, a tím je zastupitelstvo města. Buď je chyba v zápise a někdo jej pozměnil, anebo pan starosta překročil svoji pravomoc," sdělil v lednu Miloslav Kubínek.

„Zápis z prosincového zasedání je v pořádku, všichni jej odposlechli. Není tam nic pozměněné," komentoval závěr kontroly starosta Zdeněk Nejdl.

„Jako veřejný činitel jste limitován i v osobním životě," kritizoval starostu Miloslav Kubínek a ještě dodal: „Dobře víte, že svoboda skončila, když jste vyloučili vaše členy strany kvůli kritice strany. Poradili jste si s tím jinak, než byste v praxi měli."

„Bylo pár lidí v ODS, kteří se mne snažili řídit. Jsem ale jeden z jednadvaceti zastupitelů a nikdo mi nemůže krátit právo něco si k tomu říci," reagoval na slova Miloslava Kubínka starosta Zdeněk Nejdl.