Letos uplynulo 130 let od chvíle, kdy byl hasičský sbor v této malebné vesničce založen. Dnes má 58 členů. Starosta sboru Pavel Polcar konstatoval: „Z toho je pětadvacet žen 
a třiatřicet mužů. Jak jsem již naznačil, tak jezdíme na soutěže. Zásahovou jednotku máme sedmičlennou JPO5." Poblahopřát Chlumským přijelo osm spřátelených hasičských sborů. Mimo jiné z Pavlíkova, Skřivaně, Vroutku, Krásného Dvora, Panošího Újezdu, Všetat, Pustovět a Roztok. Výročí bylo v Chlumu spojeno 
s pouťovými oslavami, takže na odpolední program navázala večerní taneční zábava. „Akce se mohla uskutečnit i díky sponzorům, kteří nám přispěli a kterým chci touto cestou poděkovat, a také díky brigádě, kterou jsme před časem absolvovali a vydělali jsme si nějakou tu korunu," připomněl Pavel Polcar.„Naše družstva jezdí na soutěže v požárním sportu. Nemáme ale hasičskou mládež. Problém je v nedostatečném množství dětí ideálního věku. Jako jediná organizace se v obci podílíme na kulturních společenských akcích," připomněl Pavel Polcar.

V dnešní době patří SDH Chlum Ryšín do okrsku číslo sedm spolu s obcemi Pavlíkov, Skřivaň, Pustověty a Lašovice.

Trocha historie
Prvního října roku 1885 byl v Chlumu založen samostatný sbor dobrovolných hasičů. Záznam o prvním větším požáru pochází ze 7. května roku 1942. Požár lesa tady zapříčinil projíždějící vlak v Ryšíně.

V roce 1963 měl sbor 74 členů a z toho 11 žen. „Což je vůbec největší počet v historii sboru," upozornil Pavel Polcar. V roce 1971 likvidovali chlumští hasiči nebývalé množství lesních požárů kolem železniční trati v Ryšíně – jedenáct.

Významným mezníkem je datum 17. června roku 1989, kdy byla dokončena stavba nové zbrojnice v Chlumu. Dalším významným datem je 6. leden roku 2001, kdy bylo přijato nových 12 členů, z toho osm žen. Vzniklo tak nové ženské soutěžní družstvo. „Získalo mnoho ocenění na hasičských soutěžích. Největším úspěchem byla účast na krajské soutěži ve Vlašimi," připomněl Polcar. Družstvo mužů dosáhlo svého historického úspěchu čtvrtém místem v okresní soutěži.

Pavel Polcar připomněl při slavnostní schůzi v místní hospůdce také další četné zásahy chlumských hasičů při záplavách a povodních i požárech. „V letošním roce díky podpoře našich občanů a jejich hlasování v soutěži Dobráci roku jsme vybojovali páté místo v kraji," upozornil Pavel Polcar.
Po slavnostní schůzi, při které byli oceněni a vyznamenáni někteří členové sboru v místní hospodě, následoval průvod k pomníku padlých a uctění kyticí jejich památky.

Během programu na hřišti pak přítomní například zatleskali vystoupení mažoretek a cvičenek aerobiku a obrovský úspěch pak sklidili malí Soptíci z SDH Kolešov, kteří předvedli bezchybný požární útok.

Rakovnický deník také blahopřeje členům SDH Chlum -Ryšín k jejich výročí.

Vyznamenáni byli:

Čestná uznání SDH: Marcel Patera, Jana Valigurčinová

Čestná uznání OSH: Leoš Beneš,
Hana Paterová

Medaile za zásluhy:
Ladislav Tvrz ml., Danuše
Jirásková, Martin Polcar st.,
Marcela Hrdličková, Tomáš Tvrz,
Dáša Egertová, Pavel Polcar

Medaile sv. Floriána:
Miloslav Šamonil

Čestné uznání KSH:
Ladislav Tvrz