K dopravně nebezpečným úsekům s nejčastějšími problémy ve sjízdnosti silnic patří kopec okolo hradu Křivoklát, průtah obcí Městečko, silnice ze Všesulova do Zavidova, z Hředel do Třeboce, z Roztok do Leontýna. Dále určitě po zkušenosti většiny řidičů z Rakovnicka je nutné při zimním počasí opatrně, nebo vůbec ne, jezdit Pavlíkovskými vršky, pak z Rakovníka do Nového Strašecí a na Slovanku nebo ze Všetat do Roztok.

„V těchto úsecích se tvoří ledovka, námraza nebo sněhové jazyky. Záleží na klimatických podmínkách," uvedl Bohumil Taraba, vedoucí provozu Kladno Správy a údržby silnic Kladno. Silnice ve Středočeském kraji ošetřuje celkem 159 sypačů, 
v okrese Rakovník pak jedenáct sypačů a devět traktorových radlic. Jejich nasazení se odvíjí od aktuální potřeby a vyhlášeného stupně pohotovosti zimní údržby. Při velkém a dlouhotrvajícím sněhu jsou v případě nutnosti povolány těžké nakladače a sněhové frézy. Přesto si lidé například na Jesenicku stěžují, že když se tam zrušilo středisko, silnice nejsou už tak uklizené. Na to Bohumil Taraba odpověděl: „To je otázka názoru, na který má každý právo. Současná vozidla mají mnohem větší kapacitu pro naložení posypového materiálu, než tomu bylo dříve, tedy pokryjí posypem desítky kilometrů bez potřeby další nakládky. To závisí na terénu a dalších vlivech. Na území okresu Rakovník máme šest středisek určených pro nakládku posypového materiálu a Jesenice je jedním z nich." Silnice v okrese Rakovník jsou podle legislativy zařazené do druhého nebo třetího pořadí.

Zimní údržba ke zmírnění následků zimy by měla být hotova do šesti, respektive dvanácti hodin. Dosahujeme ale podstatně lepších časů. Do určitého pořadí jsou silnice zařazené podle dopravní důležitosti a zatížení dopravou. Z pořadí potom vyplývá doba, za kterou musí být zajištěna sjízdnost, třeba za zvýšené opatrnosti," zkonstatoval Taraba.

Silničáři ale operativně vyjíždějí na místa mimo pořadí důležitosti, například při zásahu zdravotnické služby nebo při problému v osobní hromadné dopravě.

„Záleží ale i na dalších faktorech. Spolupracujeme se složkami IZS České republiky," uvedl Taraba. Situaci na vozovkách silničáři neustále sledují. Správa a údržba silnic Středočeského kraje má v zimním období nepřetržitě jeden krajský a čtyři oblastní dispečinky, kterým přímo podléhá dvacet osm dispečerských pracovišť dodavatelských firem. V případě potřeby jsou pro sledování situace v terénu dispečeři na domácí pohotovosti.

K dispozici je několik internetových aplikací, informace z meteostanic a silničních kamer. Oblastní dispečinky sbírají data o počasí v pravidelných intervalech z jednotlivých středisek a podle toho organizují zimní údržbu. K výměně informací dochází mimo jiné pomocí elektronického systému. Situaci na silnici a hlavně mimořádné události hlásí údržbě také sami řidiči a veřejnost.

Část posádek sypačů má v zimním období pohotovost na pracovišti a část je v domácí pohotovosti. Jejich počty se liší podle vyhlášeného stupně zimní pohotovosti. Ty se vyhlašují rovněž podle daného řádu.
Pro okres Rakovník jsou k dispozici více než tři tisíce tun posypové soli a zhruba stejné množství drtě. Zásoby posypového materiálu jsou spočítány tak, aby stačily na celou zimu. Pokud by posyp došel, je povinností dodavatelské firmy zajistit obnovení zásob. Zatím to ale nebylo třeba.

Objem soli a posypového materiálu, který se smí použít, stanovuje příslušná vyhláška. Záleží na konkrétním podmínkách, intenzitě a vytrvalosti sněžení a dalších faktorech, včetně používané technologie posypu.
„Navíc se sůl na značné části Rakovnicka nepoužívá. Kromě jiných okolností je důvodem existence velmi významné Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. S jejím vedením máme velmi dobrou spolupráci," dodal Bohumil Taraba, vedoucí provozu Kladno.