Další úplná odstávka biologického stupně čištění v rakovnické čistírně odpadních vod je v dohlednu. Situace ze začátku června, kdy byl znečištěn Rakovnický potok, prý nehrozí.

KomplikaceKomplikované budování objektu mikrosítové filtrace, která je příslibem důkladnějšího procesu čištění odtékající vody, podle slov vedoucího čistíren odpadních vod rakovnického Ravosu Jiřího Sedláčka nebylo možné jinak realizovat. Akce byla řádně povolena jak od vodoprávního úřadu, tak od inspekce životního prostředí.

„Čeká nás v podstatě v průběhu začátku měsíce září ještě jedna velmi problémová záležitost, která je poslední v rámci této rekonstrukce. Jde o zpětné zapojení objektu mikrosítové filtrace do jednotlivých potrubních rozvodů. I když ještě pořád máme povolení k úplné odstávce biologického stupně čištění, tak jsme se rozhodli, že nepůjdeme touto cestou, a to právě ve vztahu k čistotě Rakovnického potoka. Takže připravujeme jakási provizorní opatření, která by nám měla umožnit napojení provést, aniž bychom byli nuceni odstavit celé biologické čištění. Je to realizovatelné. Tenkrát to opatření opravdu udělat nešlo, protože součástí první odstávky byla i oprava výtlačného potrubí přečištěné vody do biologie,“ vysvětloval Jiří Sedláček, který zároveň podotkl, že i když je to pro společnost nákladná záležitost, tak udělá vše proto, aby se červnová neblahá situace neopakovala.