Miloslav Kubínek, dnes již nestraník, se rozhodl odstoupit poté, co se podle něho začaly porušovat stanovy strany a také byla ohrožena demokracie uvnitř partaje. „Pravděpodobně nikým neschválené písemnosti byly použity při jednání zástupců základních organizací. Tím došlo k závažnému porušení stanov a vnitrostranické demokracie. Proto jsem se vzdal členství," vysvětlil Miloslav Kubínek.

To ale předseda okresního výboru Vlastimil Hornof odmítá. „Postup přípravy volebního programu i kandidátky byl plně v souladu se stanovami KSČM a byl kolektivním dílem schválené pracovní skupiny. Tak jako pan Kubínek, tak další členové pracovní skupiny přicházeli na jednání se svými návrhy," napsal v reakci Hornof.

Ten zároveň odmítl tvrzení Miloslava Kubínka, že jej šel přesvědčovat, aby vzal své rozhodnutí zpět. „Odmítám to, že jsem jej byl požádat, aby své rozhodnutí vzdát se lídra, kterým pro letošní volby nebyl, vzal zpět. Byl jsem jej požádat, zda by mi sdělil důvody, které jej k jeho rozhodnutí vedly. Současně jsem mu položil otázku, a zda uvážil své členství v KSČM spojovat s tím, že není lídrem. Asi hodinový rozhovor mezi námi proběhl korektně a rozešli jsme se v dobrém. " reagoval Vlastimil Hornof.

Podle vedení partaje mělo o volbě lídra kandidátky pro říjnové komunální volby rozhodnout tajné hlasování. „Pro delegáty bylo připraveno v tajné volbě zvolit lídra z následujících kandidátů Hofmann Ondřej, Kašová Eva, Kubínek Miloslav, Kvasnička Vladimír a Šindelářová Drahomíra. Takže je zřejmé, že do poslední chvíle se s panem Kubínkem počítalo. Pan Kubínek o některých postupech nemusel vědět, neboť nikdy nebyl na jednáních přítomen po celou dobu," doplnil Vlastimil Hornof.

Miloslav Kubínek ale Rakovnickému deníku řekl, že o chystaném tajném hlasování vůbec nevěděl. „Ani jsem to netušil, neboť mi třikrát byla vyslovena podpora. Pak by to mohla být i prázdná gesta nebo i jen taková taškařice," trvá na svém Miloslav Kubínek.

Lídrem komunistů tak je Vladimír Kvasnička.