Tomáš Semerádt, bývalý primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice s poliklinikou Rakovník bude souzen krajským soudem.
Připomínáme, že jde o kauzu neoprávněného vybírání poplatků od žen hospitalizovaných na tomto oddělení. I když byly všem nakonec peníze vráceny, případ skončil nejprve u Okresního soudu v Rakovníku.
Vzhledem k citlivé povaze případu a výpovědím žen, které se přímo dotýkají jejich tehdejšího zdravotního stavu, nařídil jsem jednání s vyloučením veřejnosti,“ uvedl soudce Marcel Lehečka. Ve stejné věci byl obviněn i lékař Tomáš Růžička, který byl už soudem pravomocně zproštěn obžaloby.
V případě Tomáše Semerádta bylo soudem schváleno narovnání.
Ovšem státní zástupce podal na místě stížnost tak kauza poputuje před Krajský soud v Praze.
Ještě krátce o tom, co si máme představit pod pojmeme soudní narovnání.
Pokud obviněný prohlásí před soudem, že spáchal skutek pro který je stíhán, uhradí poškozenému škodu způsobenou trestným činem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem a složí na účet soudu peněžní částku určenou konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům a v případě, že takové plnění není zjevně nepřiměřené závažnosti trestného činu, může soud a to se souhlasem obviněného a poškozeného rozhodnout o schválení narovnání.
Jednou z podmínek pro schválení narovnání soudem je skutečnost, že o prohlášení obviněného o spáchání skutku nejsou důvodné pochybnosti a soud považuje vyřízení věci narovnáním za dostačující,“ dovysvětlil Marcel Lehečka.
Ještě připomínáme, že lékař Tomáš Semerádt se provinil tím, že od pacientek vybíral 6000 korun, přestože musel vědět, že je tato částka ze zákona hrazena státem.
Obviněný se trestného činu dopustil tím, že pacientky neinformoval, že existují pracoviště, kde nemocnice dostávají úhradu nad rámec paušálu. „Od poškozených pacientek zpětně víme, že jim byla částka 6000 korun nemocnicí vrácena,“ uzavřel mluvčí rakovnické policie René Černý.
Žen, které se na základě informací o zahájení vyšetřování případu přihlásily, bylo čtyřiadvacet.