Dům dětí a mládeže uspořádal zajímavý preparační seminář s názvem:Kdo se zabývá motýly.

Marie Círová konstatovala za pořadatele: "Pan Václav Laňka předvedl minimum ze své sbírky - modrásky, vřetenušky, lišaje, ale také i publikace staršícelých stolet. Nabídl i vlastní poznatky, jak na motýly a s čím."

Uskutečnila se i vlastní preparace rozvlhčeného motýla. Vše bylo doplněno poutavým a zajímavým slovemVáclava Laňky. Jeho chloubou je, když se jeho bývalí svěřenci z kroužku objeví jako spoluautoři některých z publikací o motýlech, jako například Vladimír Hůla.