„Při sexuální výchově bychom se měli zaměřit především na tyto tři momenty: adekvátní informovanost žáků a studentů, obrana před sexuálním zneužíváním a zásady bezpečného sexuálního života, včetně ochrany před pohlavně přenosnými chorobami,“ zdůraznil místopředseda výboru pro vzdělávání Marcel Chládek. „Počty lidí, kteří se ročně nakazí HIV, stejně jako dlouhé řady dětí, které jsou denně vystaveny sexuálnímu zneužívání, dokládají, že se nejedná ani tak o otázku, zda sexuální výchovu vyučovat. Jde spíše o to, jak a v jaké míře. Sexuální výchova musí být vždy přiměřená také věku dítěte,“ dodal Chládek. Konference se zúčastnili přední sexuologové, pedagogové, lékaři a další odborníci.