Klienti je znají ještě ze Zátiší, a tak se moc těšili. Noví klienti si odpoledne také moc užili. Někteří si dokonce zatancovali tak, že se sami divili, co ještě zvládnou. Této akce se zúčastnili společně s některými klienty i jejich členové rodiny a strávili tak spolu příjemné hudební odpoledne. Děkujeme.

11.10. pak přišly děti ze III. ZŠ Rakovník v doprovodu paní vychovatelky Blanky Pšenčné a paní vychovatelky Vladimíry Benešové také klientům ještě popřát ke Dni seniorů. Potěšily naše seniory několika tanečky a písničkami. Dětičky klientům přinesly také vyrobený dáreček. Namalovaly jim krásný podzimní strom, kterým jsme si vyzdobili interiér Domova.

Děkujeme dětem i vychovatelkám, že se za námi opět vydaly, přestože k nám už vede mnohem delší cesta vzhledem k našemu přesídlení.

AUTOR: KATEŘINA BRUNClÍKOVÁ