Celkové náklady na čistírnu se odhadují na dvacet pět až třicet milionů. Zastupitelé počítají, že by jednu třetinu částky ušetřili, jednu třetinu vypůjčili a jednu třetinu získali z dotací. Čistička by nesloužila jen Hořovičkám, ale i přilehlým obcím. Zatím ale jen dovozem fekálií.

„Začali jsme jednat obcí Kolešov, která má výhodnou polohu. Obec by se pak mohla samospádem k čistírně připojit. Tak by sloužila více obcím a my bychom měli větší šanci získat dotaci," mínil Fides. Čistička by měla stát po směru potoka. Jenže v této lokalitě jsou chráněné krajinné prvky a v budoucnu by tu měla vést dálnice. Za ní leží velký rybník Závlah. Zatím se ještě hledá vhodné místo po směru potoka, pokud se to nepodaří, bude se muset voda do čistírny čerpat čerpadly a čerpadly odčerpávat zpět.

„V územním plánu sice čistírnu máme, ale ten se dělal před rokem 2000. Čistírna v něm nevyhovuje. Stála by blízko zástavby a zejména dovoz fekálií by obyvatele zřejmě obtěžoval," zkonstatoval Fides.

Dále v obci v tomto roce počítají jen s běžnými opravami, například s opravami komunikací v obcích. V Hořovičkách je třeba upravit ještě několik metrů chodníku. Kromě toho se počítá s údržbou dešťové kanalizace a pravidelnou údržbou zeleně.