S uspořenými penězi ale zatím nepočítají, protože zima ještě nekončí. Vloni například zasypal Rakovnicko sníh poslední týden v únoru přesně na začátku jarních prázdnin. Sypače pak jezdily ještě v dubnu.
Jesenice
V Jesenici na zimní údržbu vyčleňují zhruba půl milionu korun. Částka zahrnuje pohonné hmoty, nutné opravy, posypový materiál i platy zaměstnanců. „Někdy to vyjde více, někdy méně, ale půl milionu pokaždé stačilo. Záleží na vývoji počasí. V roce 2012 jsme odklízeli sníh už od října. Letos jsme zatím ještě nevyjeli," vysvětloval starosta města Jan Polák.
Nová technika
Jeseničtí zajišťují odklízení sněhu vlastní technikou. Předloni zakoupili komunální nosič nářadí. Slouží hlavně na úklid chodníků. Je malý a má metací koště.
„Metač se nám minulou zimu velmi osvědčil. Obyvatelé si ho také pochvalují. Vymete totiž chodníky úplně do sucha, takže se skoro nemusí solit," vysvětloval starosta města Jan Polák. Dále bude ještě jezdit jedna multikára se sypačem a radlicí. Druhá poslouží v extrémních podmínkách jako rezerva pro případný posyp.

Místní komunikace, na které nestačí technika města, bude pluhovat na smlouvu soukromý zemědělec z Oráčova. Úklid zajistí tři stálí zaměstnanci, plus jeden z úřadu práce. Dva se vystřídají na komunálním nosiči nářadí, dva na multikáře. Další dva pracovníci z úřadu práce budou zametat například přechody pro chodce a místa, například úzké chodníky, kam se technika nedostane.

„Kdo byl zvyklý odklízet si sníh před domem, dělá to stále. Nás zájem velmi těší a občanům za to děkujeme. Někdy nám dokonce říkají, že než stačí vytáhnout lopatu, sníh uklidíme my," zkonstatoval s úsměvem starosta Jesenice Jan Polák. Dále se sněhem před bytovými domy pomáhají domovníci. Ti uklízejí sníh nejen ze dvorů, ale i z chodníků před domy.

Podle důležitosti
Stejně jako v ostatních obcích, jsou komunikace rozděleny podle důležitosti. Silnice první třídy spadá pod krajskou údržbu silnic. Zrovna tak i silnice druhé třídy, to znamená směrem na Rakovník, na Blatno, Drahouš. Město uklízí pouze místní komunikace. „Hlavní tahy se snažíme ošetřit co nejdříve. Jako první se pluhuje sníh směrem k základní škole a v jejím okolí, dále kolem paní doktorky. Postupně se pak odstraňuje sníh z ostatních lokalit," popisoval starosta Polák.
Silnice, které vedou k přilehlým obcím, uklízí krajská správa a údržba silnic. vedlejších uliček tu moc není. Zajíždí na ně soukromý zemědělec z Oráčova. Cesta do Kosobod a Sosně je hodně do kopce, takže by tam městská multikára s náhonem na zadní kola těžko zajížděla. Posypovou sůl město kupuje od místní firmy.

Nové Strašecí
V Novém Strašecí postupují při zimní údržbě podle operačního plánu. „Vzhledem k tomu, že operační plán zimní údržby pro rok 2012-13 se osvědčil, nebudeme ho měnit, ale pouze jsme ho doplnili o další úseky na zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací," informoval starosta města Karel Filip. Do IV. pořadí se zařazuje komunikace na navazující ulici Do Hlinišť ke dvěma nově postaveným rodinným domkům. A dále cesta ke stávajícím rodinným domkům v lokalitě Na Malých Borech.

Pro letošní rok je vyčleněno na zimní údržbu zhruba tři a půl milionu korun z rozpočtu města. Zahrnuje i měsíc prosinec minulého roku, který se fakturuje až v lednu. K tomu ještě zastupitelé počítali s šesti sty tisíci za měsíc listopad 2013.

Zimní údržbu vykonává městská společnost Technické služby Nové Strašecí. Standardní průběh zimy by měl být pokryt vlastními zaměstnanci a technikou společnosti. Zajišťují ji dvě směny po šesti řidičích pracovních strojů a pět stálých pracovníků na ruční úklid, plus externí pracovníci na smlouvu.

U kalamitního stavu nelze vyloučit zapojení i externích společností. Vždy od prvního listopadu se zahajuje dispečerská služba a také pohotovost, kterou vyhlašuje vedoucí technických služeb.

Úklid komunikací je stanoven podle pořadí důležitosti. První se uklízí do čtyř hodin, druhé do dvanácti a třetí do osmačtyřiceti po úklidu cest v prvním a druhém pořadí.

Další podrobnosti uvádí Operační plán zimní údržby místních komunikací v Novém Strašecí, vyvěšený na stránkách města i technických služeb.