Podle opozičního zastupitele Miloslava Kubínka (KSČM) by mělo být Husovo náměstí přístupné, stejně jako je tomu u parkovišť u jednotlivých marketů v Rakovníku, a to především kvůli tomu, že někteří lidé dojíždějí na náměstí k lékaři.

To by však podle starosty města Zdeňka Nejdla (ODS) nebylo ideální řešení situace. Starosta upozornil, že by se z náměstí stalo parkoviště.

„Lidé by zde již nezaparkovali vůbec, jelikož by byla všechna místa obsazená," řekl již dříve Rakovnickému deníku Zdeněk Nejdl. Podle něj současný závorový systém funguje a daří se provoz v centru regulovat.

Miloslav Kubínek je však stále nespokojen. „Jsem stále toho názoru, že parkování na náměstí by mělo být službou pro občany a ne represí," sdělil Miloslav Kubínek. Ten také na jednání pracovní skupiny, kterou pověřili zastupitelé města, uvedl, že vybírání poplatku za parkování není legitimní. Je totiž přesvědčený, že náměstí je veřejným prostranstvím a nesmí se zde vybírat poplatek. S názorem opozičního zastupitele nesouhlasí však starosta Zdeněk Nejdl a také vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Rakovník Ivo Žďánský.

„Jedná se o legitimní výběr na základě sjednané ceny. Podle stanoviska ombudsmana není současný závorový systém v rozporu se zákonem," reagoval Zdeněk Nejdl.

„Pan Kubínek vychází ze špatných podkladů, kdy míchá výběr místního poplatku s něčím úplně jiným," doplnil Ivo Žďánský.

Cena rozpoutala vášnivou diskuzi

Velmi rozdílné názory jednotlivých představitelů stran panovaly při vyjednávání o výši poplatku za vjezd na Husovo náměstí. Miloslav Kubínek jako první navrhl, aby řidiči platili částku tři koruny za hodinu. Po několika minutách však cenu zvýšil.

„Za první hodinu stání by mohli zaplatit deset korun, možná i za druhou. Na náměstí totiž dojíždí dost občanů k lékaři," podotkl Miloslav Kubínek .

Miroslav Koloc (nestraník, ale zvolen za ODS) poté navrhl taxu za dvacet minut vybírat deset korun. Eva Soukupová (ČSSD) vznesla protinávrh a požadovala vybírat stejnou výši poplatku ale za třicet minut.

Po několika výměnách názorů se nakonec skupina shodla na hodinovém ceníku. Pokud by tedy zastupitelé schválili návrh od pracovní skupiny, řidiči by za hodinu stání na Husově náměstí zaplatili deset korun, za dvě hodiny dvacet korun a za každou další započatou hodinu čtyřicet korun. Doba, po kterou by řidiči museli platit, zůstane stejná.

Pronájem míst? Ponechat závory?

Na posledním zasedání rakovnických zastupitelů představil Miroslav Koloc spolu s Ivo Trešlem (ODS) možnost, že by některá parkovací místa v centru města mohla být pronajata některé firmě. Tato možnost se zejména nabízí v případě, že vedení města rozhodne o zrušení závorového systému.

„Takovýto model funguje již několik let v Teplicích," podotkl Miroslav Koloc. Ten spolu s Ivo Trešlem pak zdůraznil, že se jedná o jedno z možných řešení. Město by mělo v tom případě méně starostí. Navíc strážníci městské policie by nezvládli v dosavadním počtu kontrolovat řidiče.

„Pronájem úplně neodmítám. Instalace automatů této možnosti pronájmu nahrává kvůli starostem okolo provozu systému," nechal se slyšet Miloslav Kubínek. Ten stejně jako na zasedání zastupitelů zmínil, že by bylo dobré, aby automaty tiskly dva lístky. Jeden by si řidiči umístili do vozidla a druhý měli u sebe.

„Když si totiž dáte lístek na viditelné místo, může vám s autem někdo odjet, nechci říkat ukradnout. Jak pak dokážete, že jste zde parkoval," zmínil na zasedání Miloslav Kubínek.

V systému závor vidí vedení radnice nejen dostatečnou regulaci počtu automobilů na náměstí, ale také tržbu. Navíc nynější zvolený systém nelze zneužít. Přes závoru se totiž nikdo nedostane. U parkovacích automatů je tomu naopak, k tomu všemu je dost reálné, že někteří řidiči budou náměstím jen projíždět a zvýší se tak zde provoz.

Systém pronájmu parkovacích míst se docela zamlouval i lídrovi opozičních zastupitelů Marcelu Chládkovi (ČSSD). Podle něj je akorát potřeba vyřešit věc týkající se instalace parkovacích automatů. „Líbí se mi, že se zbavíme závor a také té „kadiboudy". Ale zmíněné věci považuji za slabinu systému. Zajímalo mne tedy, jak se to řeší v Teplicích. Nejsem přesvědčen, že ta firma tady zajistí větší bezpečnost a zabrání, aby ten, kdo bude chtít, odjel bez placení. Vše bude muset být v součinnosti s městskou policií," řekl na zasedání Marcel Chládek. Sám pak navrhl, aby se možnost pronájmu odložila.

Parkování v ulicích u centra podraží

Členové pracovní skupiny zastupitelům navrhnou, aby za stání řidiči platili i v přilehlých ulicích historického centra. V současné době se již platí v Poštovní ulici a také ve Vysoké. „V ulici Palackého bude nastaven zvláštní režim," řekl Miroslav Koloc.

„Obyvatelům z Palackého ulice již nyní vydává úřad zdarma kartu pro vjezd na náměstí," připomněl starosta Zdeněk Nejdl. Miroslav Koloc pak Rakovnickému deníku řekl, že členové pracovní skupiny se shodli na sjednocení poplatku za stání. „Stejný poplatek za stání, jako bude nastaven v centru města, by se pak vybíral i v přilehlých ulicích, vyjma parkoviště u kulturního centra. Tam se zvažuje, že by byla cena nižší," řekl Koloc.

Pracovní skupina se chce touto problematikou intenzivně zabývat a závěry pak předložit zastupitelům k prosincovému zasedání.